[ Em vẫn ước mìg chưa từng tồn tại ♥] - Calling out - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
[ Em vẫn ước mìg chưa từng tồn tại ♥] - Calling out - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: MuSic For Life (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=50)
+---- Diễn đàn: Nhạc Hàn (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=187)
+---- Chủ đề: [ Em vẫn ước mìg chưa từng tồn tại ♥] - Calling out (/showthread.php?tid=9329)[ Em vẫn ước mìg chưa từng tồn tại ♥] - Calling out - Jiz ♥ - 07-23-2011

[YOUTUBE]URlJr2cWkpc[/YOUTUBE]

Krystal ft Luna
P/s: Em ước mình có thể quên.
Và chưa từng tồn tại (:
Em không mong - sẽ gặp lại anh lần thứ 2 trên cđời này (: