Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Thời trang (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=306)
+---- Diễn đàn: Tin tức - Xu hướng (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+---- Chủ đề: Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab (/showthread.php?tid=9386)Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab - prince.new01 - 07-24-2011

Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab

[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]Hãy cùng ngắm những mẫu váy đẹp nhất trong BST xuân hè cao cấp của Elie Saab, bạn sẽ hiểu vì sao Beyonce, Mila Kunis, Jennifer Lopez... lại yêu chuộng nhãn hiệu này tới vậy.

[Image: 2_12_1311424456_69_elie2371110_6c03a.jpg]

[Image: 2_12_1311424456_99_elie2371111_16902.jpg]
[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]
[Image: 2_12_1311424457_28_elie2371112_aae6e.jpg]

[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]
[Image: 2_12_1311424457_51_elie2371113_96622.jpg]

[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]
[Image: 2_12_1311424457_76_elie2371114_c3fa7.jpg]

[Image: 2_12_1311424458_02_elie2371115_817ea.jpg]

[Image: 2_12_1311424458_25_elie2371116_9f6a9.jpg]

[Image: 2_12_1311424458_57_elie2371117_3a35b.jpg]

[Image: 2_12_1311424458_8_elie2371118_e85c9.jpg]

[Image: 2_12_1311424459_03_elie2371119_204ec.jpg][Image: 2_12_1311424459_23_elie2371120_7aecf.jpg]

[Image: 2_12_1311424459_55_elie2371121_7fbea.jpg]

[Image: 2_12_1311424459_77_elie2371122_ad458.jpg]

[Image: 2_12_1311424460_0_elie2371123_8e2b5.jpg]

[Image: 2_12_1311424460_24_elie2371124_0e63b.jpg]

[Image: 2_12_1311424460_54_elie2371125_672e7.jpg]

[Image: 2_12_1311424460_73_elie2371126_a2fc9.jpg]

[Image: 2_12_1311424461_0_elie2371127_40adb.jpg]

[Image: 2_12_1311424461_24_elie2371128_2d45e.jpg]

[Image: 2_12_1311424461_46_elie2371129_ce725.jpg]

[Image: 2_12_1311424461_65_elie2371130_bef58.jpg]

[Image: 2_12_1311424462_1_elie2371131_2c11d.jpg]

[Image: 2_12_1311424462_42_elie2371132_372d4.jpg]

[Image: 2_12_1311424462_7_elie2371133_c6af2.jpg]

[Image: 2_12_1311424462_95_elie2371134_073c8.jpg]

[Image: 2_12_1311424463_19_elie2371135_737b7.jpg]

[Image: 2_12_1311424463_49_elie2371136_09ed6.jpg]

[Image: 2_12_1311424463_7_elie2371137_7ee1a.jpg]

[Image: 2_12_1311424463_91_elie2371138_505b5.jpg]

[Image: 2_12_1311424464_1_elie2371139_de812.jpg]Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab - xamxam - 08-26-2014

Màu sắc rất đẹp


Lộng lẫy BST xuân hè cao cấp của Elie Saab - phannguyenbaokhanh - 01-19-2016

trời ơi đẹp quá Sad((((( muốn có 1 bộ Sad((