1 ngày dẩn zợ đi chùa hoàng pháp nè pà con - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
1 ngày dẩn zợ đi chùa hoàng pháp nè pà con - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Thế giới ảnh số (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: Ảnh thành viên Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Diễn đàn: Boys (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=153)
+---- Chủ đề: 1 ngày dẩn zợ đi chùa hoàng pháp nè pà con (/showthread.php?tid=951)1 ngày dẩn zợ đi chùa hoàng pháp nè pà con - boy_padadari1981 - 01-10-2011

[INDENT]hôm nay là ngày đầu tiên a dẩn zợ a đi chùa hoàng pháp................tiếc là ko chụp nhiều như lúc trước..................đứa mấy tấm cho mấy e coi thôi....................wen chỉnh cái máy lại nên hình hơi xấu mong các e thông cảm nhoa..................buổi sáng có phóng sanh cua và buổi chiều có phóng sanh cá mà ko nhớ chụp hình tiếc quá à
[Image: 1294545621349.jpg]
[Image: 1294545682404.jpg]
[Image: 1294545726110.jpg]
[Image: 1294545772040.jpg]
[Image: 1294545815352.jpg]
[Image: 1294546091946.jpg]
[Image: 1294546218174.jpg]
[Image: 1294554726942.jpg]
[Image: 1294539905461.jpg]
[Image: 1294541796397.jpg]
[Image: 1294543218339.jpg]
[Image: 1294545592594.jpg]
cái thằng map này nó chụp hình cho zợ a đó có e nào mún mần wen zới nó ko a mần wen cho nó đăng kí hộ khẩu trên chùa hoàng pháp đó [/INDENT]