Cậu Nhóc 7 tuổi ráp ...chuẩn - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Cậu Nhóc 7 tuổi ráp ...chuẩn - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+---- Diễn đàn: CliP Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=196)
+---- Chủ đề: Cậu Nhóc 7 tuổi ráp ...chuẩn (/showthread.php?tid=9739)Cậu Nhóc 7 tuổi ráp ...chuẩn - keongot_xiteen_lovely - 07-28-2011

http://www.youtube.com/watch?v=gRFrNZ_Br94&feature=player_detailpage