Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Báo cáo điểm danh tiếng cho hongphucmytanBáo cáo điểm danh tiếng cho hongphucmytan
Tóm tắt
hongphucmytan
(Member)

Số danh tiếng hiện có: 1

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 1
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 1 0 0
Tất cả thời gian 1 0 0
Lời bình luận
conangtang ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 09-27-2020, 09:44 AM
Đánh giá trao cho hongphucmytan's bài viết trong Bệnh DỊ ỨNG XI MĂNG - cách điều trị

Tích cực (+1): 10 điểm