Dang ky
Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam - Xem bài viết riêng lẻ - Themes Cute - Themes Blog Yahoo 360Plus
Xem bài viết riêng lẻ
Cũ 18/12/2011, 12:07 PM   #4
kids0407
Administrator
 
Avatar của kids0407
 
Tôi... ZuiQuaXa
Tham gia: 18/06/2008
Đến từ: https://canhcoupon.com
Bài gửi: 5.105
Được Yêu Thích: 3.132
Mặc định Cute - Theme 4 - Quốc Tế Thiếu Nhi - Tác giả: Dream-Life

Cute - Theme 4 - Quốc Tế Thiếu Nhi - Tác giả: Dream-Life

Hình ảnh chi tiết

HTML Code:
HTML{BACKGROUND:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/15591243393351.jpg) #f5c36a repeat center fixed;}
#vitality_updates, BODY.vitality_updates, BODY.profile_view, BODY.blog_my BODY.guestbook, body.comment_list, body.comment_list, body.blog_my_index, body.slideshow, body.blog_archives_folder, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.post_doodle, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.subscribe_list, body.post_gb, body.gallery, body.photo_big, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery, BODY.blog_my {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/70061243392923.gif);}
#mod_lifeline .bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/Capture-12.png) repeat-x;}
#blast .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/blast-sw.png) no-repeat left bottom;}
#blast .rc_ft div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/blast-se.png) no-repeat right bottom;}#blast .rc_bc .bd{background-color:trnsparent;background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/042112transparent_bg.png);}
#blast .rc_bc .bd {font-style:italic;color:#000000;}
mod-alist-full .pagination{background:transparent;
#article_list_module .rc_bd .rc_bc h2{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/11991231844159.png);}
.mod-alist-tagsbar {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/11991231844159.png) repeat-x center;height:10px;}
.mod-alist-summary-bd{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/11991231844159.png);}
.mod-alist-folderbar{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/11991231844159.png);}
.mod-alist-full li{border-top:none;background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/13421229299545.png) repeat-x bottom;}
#profile_highlight .bd {font-weight:bold;font-style:italic;color:#000000;text-align:center;font-size:13px;}
#profile_highlight .bd {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/cc49ae6062a25391ba31628a79f0eda1.png) repeat left;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-top:0px dotted #fff;border-right:0px dotted #fff;border-left:0px dotted #fff;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/61291229298765.png);}
#search_module .hd .titlebar .hd h2{text-align:left;}
#profile_card .hd .titlebar .hd h2{text-align:left;}
#profile_card h2 {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/61501234808017.png) no-repeat 95px 0px;height:20px;}
#article_new .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;}
#friendlist_module .hd .titlebar .hd h2{text-align:right;}
#folder .hd .titlebar .hd h2{text-align:right;}
.mod-relatives h2{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/80771229297670.png) repeat-x left !important;height:31px;}
.mod-relatives .bd {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/23331229251941.png) repeat left !important;}
.mod-relatives .bd ul li {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/7ac0e8d3a720d66bf3f304d202bb620f.gif) no-repeat center left;border-top:1px dotted #D1CFCF;}
#mod-alist-fullDrag .hd .titlebar background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/0f11b3a4969e5968c3b915bbda0e08e5.png) repeat-x center;height:34px;}
.mod-alist-full .titlebar .hd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/0f11b3a4969e5968c3b915bbda0e08e5.png);}
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/83811243392060.png) center;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/cc49ae6062a25391ba31628a79f0eda1.png) center;}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/94451235160198.png) repeat-x left top;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/71991235160188.png) repeat-x left top;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/cc49ae6062a25391ba31628a79f0eda1.png) center;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/cc49ae6062a25391ba31628a79f0eda1.png);}
a:hover {color:#c0504d;background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/37341243392673.gif);}
#article_list_module strong{color:#FFFFFF;}
#calendar .hd {color:#FFFFFF;}
#calendar .hd .titlebar .bd a{color:#FFFFFF;}
#friendlist_module .hd .titlebar {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/71991235160188.png) repeat-x center left;}
#calendar .hd .titlebar {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/71991235160188.png) repeat left;height:25px;!important}
#calendar .hd .titlebar .hd {background:transparent;}
#comment_new .hd .titlebar {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/71991235160188.png) no-repeat left top;height:34px;}
#comment_new .bd ul li {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/58191229303411.gif) no-repeat center left;border-top:1px dotted #D1CFCF;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/30271229299382.png);}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-comment-new .pagination, .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/6a0099988c1f69398cdf4881996a2628.png);}
.mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/13421229299545.png) repeat-x bottom;}
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/37221229300213.png) no-repeat right bottom;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/90801229300281.png) no-repeat left bottom;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/81271229300392.png) repeat-y right top;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/62951229300462.png) repeat-y;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/15601229300551.png) no-repeat right top;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/66021229300608.png) no-repeat left top;}
div.backhomtbtn a.backtomyblog {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/27651229302524.png) no-repeat center;height:48px;}
#statistic h2{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/40331234806970.png) left no-repeat center;}
.mod-comment-new .titlebar .hd h2{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/93641229299701.png) no-repeat left top;}
.mod-more-blogs .titlebar .hd h2{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/71991235160188.png) repeat-x left top;}
.mod-more-blogs .bd ul li {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/7ac0e8d3a720d66bf3f304d202bb620f.gif) no-repeat center left;border-top:1px dotted #D1CFCF;}
#mod-tagged-frd-article  .titlebar h2{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/5993d81fdbb8d5299d9386b62c3e7259.png) no-repeat 8px 0px;}
#subscribe_highlight .titlebar .hd h2{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/5993d81fdbb8d5299d9386b62c3e7259.png) no-repeat 8px 0px;}
#article_new .titlebar .hd h2{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/2ffcf8a32535c57f1f478c2ec9c3ba69.png) left center no-repeat;}
#search_module .titlebar h2{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/809a2b822f5ceef52c5bffc1dd9f72a9.png) no-repeat 60px 0px;}
#folder h2 {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/172d22d9f22f3b3f83f5aec088bcc595.png) no-repeat 9px 0px;height:22px;}
#friendlist_module h2{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/003841wlm_logo-ic_-1.png) no-repeat left center;height:22px;}
mod-alist-full .pagination{background:transparent;
border-top:1px dotted #D1CFCF;}
#subscribe_highlight rc_bd .rc_bc .bd ul li {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/d71bec6e.jpg) no-repeat center left;border-top:1px dotted #D1CFCF;}
#mod-subscription-list .bd ul li {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/70151229300028.jpg) no-repeat center left;}
#subscribe_highlight ul.blog-list li .mod-subscription-list  {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/23661234000936.png) no-repeat top left;border-top:1px dotted #D1CFCF;}
#subscribe_highlight .bd ul.folder li a{background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/23661234000936.png) no-repeat top left;}
#article_new .bd ul li {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/58191229303411.gif) no-repeat center left;border-top:1px dotted #D1CFCF;}
#folder .bd ul li {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/7ac0e8d3a720d66bf3f304d202bb620f.gif) no-repeat center left;border-top:1px dotted #D1CFCF;}
.rte_toolbar {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/22781243396151.png) no-repeat top;height:30px;}
.rte_btn img {background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/3861a4a7.gif) no-repeat center;cursor:hand;cursor:pointer;border-left:none;border-top:none;border-right:none;}
.cmt-mod-alist .extend-hd A {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/84531242474255.png) no-repeat;}
#mod-tagged-frd-article .rc_bd .rc_bc .bd ul li {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/7ac0e8d3a720d66bf3f304d202bb620f.gif) no-repeat center left;border-top:1px dotted #D1CFCF;}
#statistic .rc_bd .rc_bc .bd ul li {text-align:center;background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/7ac0e8d3a720d66bf3f304d202bb620f.gif) no-repeat center left;}
#rss_output .bd a{height:25px;background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sukien/1/74731234807276.png) no-repeat left center;}
#subscribe_highlight a:hover , .col-150 a:hover , .col-600 a:hover , .row-920 a:hover , #article_list_module a:hover {color:#c0504d;}
#subscribe_highlight a, .col-150 a, .col-600 a, .row-920 a, #article_list_module a{color:#4f81bd;}
.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:13px;color:#ffffff;} mod-alist-full .pagination{background:transparent;
/* Copyright lamthaison@ymail.com; Welcome to my blog: http://vn.myblog.yahoo.com/dream-life  Phat hanh tai http://blog.uhm.vn */

Yahoo.uhm.vn - Ym.uhm.vn - Kiểm tra ẩn nick
Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại mỹ phẩm hàn quốc TheFaceShop chính hãng. Giao hàng mỹ phẩm the face shop tận nơi trong nội thành TP.HCM và ship hàng toàn quốc. Cửa hàng Online The Face Shop 360 hân hạnh được phục vụ quý khách.

Trích:
The Face Shop 360 - Mỹ phẩm hàn quốc TheFaceShop chính hãng - thefaceshop360.com
kids0407 đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
Thích kids0407 trong bài này:
rikana (18/12/2011)