Dang ky
Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam - Xem bài viết riêng lẻ - Themes Sao - Thần Tượng - Âm Nhạc - Themes Blog Yahoo 360Plus
Xem bài viết riêng lẻ
Cũ 18/12/2011, 01:01 PM   #1
kids0407
Administrator
 
Avatar của kids0407
 
Tôi... ZuiQuaXa
Tham gia: 18/06/2008
Đến từ: https://canhcoupon.com
Bài gửi: 5.105
Được Yêu Thích: 3.132
Mặc định Themes Sao - Thần Tượng - Âm Nhạc - Themes Blog Yahoo 360Plus

Themes Sao - Thần Tượng - Âm Nhạc - Themes Yahoo Blog Plus


Sao - Thần Tượng - Âm Nhạc - Theme 1 - Big Bang - Tác giả: Hưngmèo
Hình ảnh chi tiếtHTML Code:
#head {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3595219078_b288d8489d_o.jpg) no-repeat top center;height:767px;}
#bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437668186_f7c51474d5_o.jpg) no-repeat center bottom;}
#doc2, #doc  {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437671410_aa4a813004_o.jpg) repeat center;}
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background:#FFD328 fixed;}
#blog_title .bd{background:transparent;}
#blog_masshead .bd form .btn{height:25px;background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3452625374_193f5e799f_o.jpg) no-repeat 0 0;cursor:pointer;}
#blog_masshead .rc , #blog_masshead .rc div, #blog_masshead .rc_bd, #blog_masshead .rc_bc, #blog_masshead .rc_ft {background:transparent;}
#blog_masshead .rc_ft div{height:4px;background:transparent;}
#blog_masshead .bd{height:30px;background:transparent;}
#blog_masshead .menu.mr a {background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437671408_67cf7bdd27_o.gif);}
#blog_masshead .menu .rc_w {height:27px;background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437671402_b908306aaf_o.gif);}
#blog_masshead .menu .rc_e {height:27px;background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437671402_b908306aaf_o.gif);}
#blog_masshead .menu.ml a {background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437671402_b908306aaf_o.gif);}
#blog_masshead{font-size:12px;color:#FF0000;background:transparent;height:159px;}
#blog_masshead a{color:#FF0000;}
#article_list_module .bd{background:transparent;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc div {background:transparent;}
#blast .rc {background:transparent;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#blast .rc_bd {background:transparent;}
#blast .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc_ft div {background:transparent;}
#blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
#mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent!important;}
#photo_highlight .ft {background:transparent;}
#article_list_module .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3448837505_764cb6893a_o.jpg) no-repeat center top;height:494px;}
#statistic .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437668184_a09ec5dae6_o.jpg) no-repeat center top;height:34px;}
#statistic .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437671414_d8b0552dd5_o.jpg) repeat-y top;}
#statistic .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3436873443_93ac3a210b_o.jpg) no-repeat center top;height:428px;}
#statistic .rc_bd div.rc_bc, #statistic .rc_ft div, #statistic .rc div {background:transparent;}
#statistic .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#calendar .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3436873437_90a27e4443_o.jpg) no-repeat center top;height:421px;}
#calendar .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437671412_7ea6a7fac1_o.jpg) repeat-y top;}
#calendar .rc_bd div.rc_bc, #calendar .rc_ft div, #calendar .rc div {background:transparent;}
#calendar .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, 
#calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .bd a
{height:15px;background:transparent;font-size:12px;color:#FF0000;}
#calendar .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437668180_03d509997a_o.jpg) no-repeat center top;height:23px;}
#folder .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3436870349_69d4c6acf2_o.jpg) no-repeat center top;height:334px;}
#folder .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3436870347_aabfdeec38_o.jpg) repeat-y top;}
#folder .rc_bd div.rc_bc, #folder .rc_ft div, #folder .rc div {background:transparent;}
#folder .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#folder .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3436870345_973c92bbf5_o.jpg) no-repeat center top;height:19px;}
#profile_highlight .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437668194_a273ea543d_o.jpg) no-repeat center top;height:17px;}
#profile_highlight .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3436873447_8cb65fa4c7_o.jpg) no-repeat center top;height:73px;}
#profile_highlight .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3436870343_6732dc7345_o.jpg) repeat-y top;}
#profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div, #profile_highlight .rc div {background:transparent;}
#profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd 
{background:transparent;}
div.backhomtbtn a.backtomyblog {background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3437344663_10547a3bb6_o.gif) no-repeat;height:40px;}
#calendar th{color:#FF0000;}
#calendar td{color:#FF0000;}
#calendar td span a{color:#FF0000;}
#profile_highlight .nickname a {color:#FFFFFF;font-family:Courier;font-size:130%;text-decoration:blink;}
#comment_new h2{color:#FFFFFF;}
#comment_new strong{color:#FFFFFF;}
#comment_new li{color:#FFFFFF;}
#comment_new li a{color:#FFD328;}
#comment_new em a{color:#FFFFFF;}
#article_new a{color:#FFD328;}
#folder a{color:#FFFFFF;}
#folder li {color:#FFD328;}
.mod-relatives-1 h2{color:#FFD328;}
.mod-relatives-1 .info a{color:#FFFFFF;}
#footer .ft .info a{color:#FF0000;}
#footer .ft .rights {color:#FF0000;}
#article_list_module .btn{color:#FF0000;}
#article_list_module a{color:#FFD328;}
#article_list_module .trackback{color:#FFFFFF;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar .folder a{color:#FFD328;}
.tag_content {color:#FFD328;}
.mod-alist-folderbar {color:#FFFFFF;}
#article_list_module .mod-alist .mod-alist-tagsbar em{color:#FD328;}
.total {color:rgb(255,153,0);}
#folder .bd ul li {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3447459194_ca3c9008a2_o.gif) no-repeat 5px top;}
#comment_new .bd ul li {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3638/3447459200_33c668a274_o.gif) no-repeat left top;}
#statistic .rc_bd .rc_bc .bd ul li
{text-align:right;background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3447459200_33c668a274_o.gif) no-repeat center left;}
.mod-alist-full .alist-comment li 
{background:transparent;border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-width:1px;border-top-style:dashed;border-right-style:dashed;border-bottom-style:dashed;border-left-style:dashed;border-top-color:#FFD328;border-right-color:#FFD328;border-bottom-color:#FFD328;border-left-color:#FFD328;}
#comment_new h2 , #article_new h2 , #profile_highlight h2, #search_module h2, #update_date h2, #calendar h2, #statistic h2 , #feature_link h2, #mod-tagged-frd-article h2, article_list_module h2{color:transparent;font-size:0px;}
#mod_lifeline .titlebar .hd h2, #subscribe_highlight .titlebar .hd h2 , .mod-more-blogs .titlebar .hd h2, #gb_msg .titlebar .hd h2 {color:transparent;font-size:0px;}
#folder .hd h2{color:transparent;font-size:0px;}
#comment_new .titlebar .hd h2 , #mod-tagged-frd-article .titlebar .hd h2, #subscribe_highlight .titlebar .hd h2{background:transparent;}
.mod-alist-searchbox form strong {font-size:0px;color:transparent;}
#article_new .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3448837521_93422a5147_o.jpg) no-repeat center top;height:34px;}
#article_new .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3448837517_4034dc1179_o.jpg) repeat-y top;}
#article_new .rc_bd div.rc_bc, #article_new .rc_ft div, #article_new .rc div {background:transparent;}
#article_new .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#article_new .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3449669442_3f44750134_o.jpg) no-repeat center top;height:399px;}
#comment_new .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3448837511_d1374fe7eb_o.jpg) no-repeat center top;height:456px;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd{height:auto;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li{border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-width:1px;border-top-style:dashed;border-right-style:dashed;border-bottom-style:dashed;border-left-style:dashed;border-top-color:#FF0000;border-right-color:#FF0000;border-bottom-color:#FF0000;border-left-color:#FF0000;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-width:1px;border-top-style:dashed;border-right-style:dashed;border-bottom-style:dashed;border-left-style:dashed;border-top-color:#FF0000;border-right-color:#FF0000;border-bottom-color:#FF0000;border-left-color:#FF0000;}
#comment_container * a {color:#FFFFFF;}#comment_container * .content {color:#FFD328;}#comments-listing * ins {color:#FFFFFF;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;}
#friendlist_module ul{border-bottom-style:none;}
#comment_new ul{border-bottom-style:none;}
#article_new .bd ul li {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3447459194_ca3c9008a2_o.gif) no-repeat left top;}
#comment_new ul{border-style:none;}
.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{color:#FFD328;height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3451807341_dfb083f812_o.jpg) no-repeat;}
#friendlist_module a{color:#FF0000;}
#friendlist_module em a{color:#FF0000;}
#profile_info .rc_bd .rc_bc .bd, #profile_info .rc_bd .rc_bc .bd th{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/600_1.png) !important;}
.col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3594419457_46b8387c47_o.jpg) no-repeat center top;height:22px;}
.col-150 .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3595219082_9978aa6578_o.jpg) no-repeat center top;height:23px;}
.col-150 .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/sao/nhac/1/3594419455_f361f4b057_o.jpg) repeat-y top;}
.col-150 .rc_bd div.rc_bc, #comment_new .rc_ft div, #comment_new .rc div {background:transparent;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.mod-more-blogs .bd h3{background:transparent;color:transparent;font-size:0px;border-top:none;}
.mod-more-blogs .bd .folder h3, .mod-more-blogs .bd .calendar h3, .mod-more-blogs .bd .whats-new h3{color:transparent;}
.mod-more-blogs .bd .folder ul, .mod-more-blogs .bd .calendar ul, .mod-more-blogs .bd .whats-new ul{color:transparent;font-size:0px;}
.mod-more-blogs .bd li ins{text-decoration:none;color:transparent;font-size:0px;}
.mod-more-blogs .bd li{background:transparent;}
.mod-more-blogs #calendar .hd{background:none !important;color:transparent;font-size:0px;}
.mod-more-blogs #calendar .titlebar{background:none !important;color:transparent;font-size:0px;}
.mod-more-blogs #calendar .titlebar .hd{background:none !important;color:transparent;font-size:0px;}
.mod-more-blogs #calendar .titlebar .bd{background:none !important;color:transparent;font-size:0px;}
.mod-more-blogs .bd .calendar{color:transparent;font-size:0px;}
.mod-more-blogs #calendar .rc_bd, 
.mod-more-blogs #calendar .rc_bc{background:none;color:transparent;font-size:0px;}
.mod-more-blogs .bd h3{border-style:none;}
{

Chia sẻ
Yahoo.uhm.vn - Ym.uhm.vn - Kiểm tra ẩn nick
Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại mỹ phẩm hàn quốc TheFaceShop chính hãng. Giao hàng mỹ phẩm the face shop tận nơi trong nội thành TP.HCM và ship hàng toàn quốc. Cửa hàng Online The Face Shop 360 hân hạnh được phục vụ quý khách.

Trích:
The Face Shop 360 - Mỹ phẩm hàn quốc TheFaceShop chính hãng - thefaceshop360.com
kids0407 đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
Thích kids0407 trong bài này:
rikana (18/12/2011)