Âm Dương Lộ  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Âm Dương Lộ
#1
Bộ Âm Dương Lộ này nằm trong top những bộ truyện kinh dị màu hay nhất HongKong. Các bạn dưới 18 tuổi hoặc có tiền căn bị yếu tim nên cân nhắc trước khi xem.
sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời
#2

[Image: 001.jpg]
[Image: 002.jpg]
[Image: 003.jpg]
[Image: 004.jpg]
[Image: 005.jpg]
[Image: 006.jpg]
[Image: 007.jpg]
[Image: 008.jpg]
[Image: 009.jpg]
[Image: 010.jpg]
[Image: 011.jpg]
[Image: 012.jpg]
[Image: 013.jpg]
[Image: 014.jpg]
[Image: 015.jpg]
[Image: 016.jpg]
[Image: 017.jpg]
[Image: 018.jpg]
[Image: 019.jpg]
[Image: 020.jpg]
[Image: 021.jpg]
[Image: 022.jpg]
[Image: 023.jpg]
[Image: 024.jpg]

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
  Trả lời
#3
Âm dương lộ
Chap 2

[Image: 25.jpg]
[Image: 26.jpg]
[Image: 27.jpg]
[Image: 28.jpg]
[Image: 29.jpg]
[Image: 30.jpg]
[Image: 31.jpg]
[Image: 32.jpg]
[Image: 33.jpg]
[Image: 34.jpg]
[Image: 35.jpg]
[Image: 36.jpg]
[Image: 37.jpg]
[Image: 38.jpg]
[Image: 39.jpg]
[Image: 40.jpg]
[Image: 41.jpg]
[Image: 42.jpg]
[Image: 43.jpg]
[Image: 44.jpg]
[Image: 45.jpg]
[Image: 46.jpg]
[Image: 47.jpg]
[Image: 48.jpg]
[Image: 49.jpg]
[Image: 50.jpg]
[Image: 51.jpg]
[Image: 52.jpg]
[Image: 53.jpg]
[Image: 54.jpg]
[Image: 55.jpg]
[Image: 56.jpg]
[Image: 57.jpg]
[Image: 58.jpg]
[Image: 59.jpg]

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời
#4
Âm dương lộ
Chap 3

[Image: 60.jpg]
[Image: 61.jpg]
[Image: 62.jpg]
[Image: 63.jpg]
[Image: 64.jpg]
[Image: 65.jpg]
[Image: 66.jpg]
[Image: 67.jpg]
[Image: 68.jpg]
[Image: 69.jpg]
[Image: 70.jpg]
[Image: 71.jpg]
[Image: 72.jpg]
[Image: 73.jpg]
[Image: 74.jpg]
[Image: 75 1.jpg]
[Image: 75.jpg]
[Image: 76.jpg]
[Image: 77.jpg]
[Image: 78.jpg]

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
  Trả lời
#5
Âm dương lộ
Chap 4

[Image: 1.jpg]
[Image: 10.jpg]
[Image: 11.jpg]
[Image: 12.jpg]
[Image: 13.jpg]
[Image: 2.jpg]
[Image: 3.jpg]
[Image: 4.jpg]
[Image: 5.jpg]
[Image: 6.jpg]
[Image: 7.jpg]
[Image: 79.jpg]
[Image: 8.jpg]
[Image: 80.jpg]
[Image: 81.jpg]
[Image: 82.jpg]
[Image: 83.jpg]
[Image: 84.jpg]
[Image: 85.jpg]
[Image: 86.jpg]
[Image: 87.jpg]
[Image: 88.jpg]
[Image: 89.jpg]
[Image: 9.jpg]
[Image: 90.jpg]
[Image: 91.jpg]
[Image: 92.jpg]
[Image: 93.jpg]
[Image: 94.jpg]
[Image: 95.jpg]
[Image: 96.jpg]
[Image: 97.jpg]
[Image: 98.jpg]

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời
#6
Âm dương lộ
Chap 5

[Image: 122.jpg]
[Image: 123.jpg]
[Image: 124.jpg]
[Image: 125.jpg]
[Image: 126.jpg]
[Image: 127.jpg]
[Image: 128.jpg]
[Image: 129.jpg]
[Image: 130.jpg]
[Image: 131.jpg]
[Image: 132.jpg]
[Image: 133.jpg]
[Image: 134.jpg]
[Image: 135.jpg]
[Image: 136.jpg]
[Image: 137.jpg]
[Image: 138.jpg]
[Image: 139.jpg]
[Image: 140.jpg]
[Image: 141.jpg]
[Image: 142.jpg]
[Image: 143.jpg]
[Image: 144 1.jpg]
[Image: 144.jpg]
[Image: 145.jpg]
[Image: 146.jpg]
[Image: 147.jpg]
[Image: 148.jpg]
[Image: 149.jpg]
[Image: 150.jpg]
[Image: 151.jpg]
[Image: 152.jpg]
[Image: 153.jpg]
[Image: 154.jpg]
[Image: 155.jpg]

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
  Trả lời
#7
Âm dương lộ
Chap 6

[Image: 0003705400000002.jpg]
[Image: 156 1.jpg]
[Image: 156.jpg]
[Image: 157.jpg]
[Image: 158.jpg]
[Image: 159.jpg]
[Image: 160.jpg]
[Image: 161.jpg]
[Image: 162.jpg]
[Image: 163.jpg]
[Image: 164.jpg]
[Image: 165.jpg]
[Image: 166.jpg]
[Image: 167.jpg]
[Image: 168.jpg]
[Image: 169.jpg]
[Image: 170.jpg]
[Image: 171.jpg]
[Image: 172.jpg]
[Image: 173 1.jpg]
[Image: 173.jpg]
[Image: 174.jpg]
[Image: 175.jpg]
[Image: 176.jpg]
[Image: 177.jpg]
[Image: 178 1.jpg]
[Image: 178.jpg]
[Image: 179.jpg]
[Image: 180.jpg]
[Image: 181.jpg]
[Image: 182.jpg]
[Image: 183.jpg]
[Image: 184.jpg]
[Image: 185.jpg]
[Image: 186.jpg]

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời
#8
Âm dương lộ
Chap 7

[Image: 01.jpg]
[Image: 02.jpg]
[Image: 03.jpg]
[Image: 04.jpg]
[Image: 05.jpg]
[Image: 06.jpg]
[Image: 07.jpg]
[Image: 08.jpg]
[Image: 09.jpg]
[Image: 10.jpg]
[Image: 11.jpg]
[Image: 12.jpg]
[Image: 13.jpg]
[Image: 14.jpg]
[Image: 15.jpg]
[Image: 16.jpg]
[Image: 17.jpg]
[Image: 18.jpg]
[Image: 19.jpg]
[Image: 20.jpg]
[Image: 21.jpg]
[Image: 22.jpg]
[Image: 23.jpg]
[Image: 24.jpg]
[Image: 25.jpg]
[Image: 26.jpg]

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
  Trả lời
#9
Âm dương lộ
Chap 8

[Image: 5-01.jpg]
[Image: 5-02.jpg]
[Image: 5-03.jpg]
[Image: 5-04.jpg]
[Image: 5-05.jpg]
[Image: 5-06.jpg]
[Image: 5-07.jpg]
[Image: 5-08.jpg]
[Image: 5-09.jpg]
[Image: 5-10.jpg]
[Image: 5-11.jpg]
[Image: 5-12.jpg]
[Image: 5-13.jpg]
[Image: 5-14.jpg]
[Image: 5-15.jpg]
[Image: 5-16.jpg]
[Image: 5-17.jpg]
[Image: 5-18.jpg]
[Image: 5-19.jpg]
[Image: 5-20.jpg]
[Image: 5-21.jpg]
[Image: 5-22.jpg]
[Image: 5-23.jpg]

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời
#10
Âm dương lộ
Chap 9

[Image: 0-1.jpg]
[Image: 0-10.jpg]
[Image: 0-11.jpg]
[Image: 0-12.jpg]
[Image: 0-13.jpg]
[Image: 0-14.jpg]
[Image: 0-15.jpg]
[Image: 0-16.jpg]
[Image: 0-17.jpg]
[Image: 0-18.jpg]
[Image: 0-19.jpg]
[Image: 0-2.jpg]
[Image: 0-20.jpg]
[Image: 0-21.jpg]
[Image: 0-22.jpg]
[Image: 0-23.jpg]
[Image: 0-24.jpg]
[Image: 0-3.jpg]
[Image: 0-4.jpg]
[Image: 0-5.jpg]
[Image: 0-6.jpg]
[Image: 0-7.jpg]
[Image: 0-8.jpg]
[Image: 0-9.jpg]

Hãy cùng tớ đọc truyện online nhé.
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách