Công bố đáp án khối A của Bộ GD-ĐT  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Công bố đáp án khối A của Bộ GD-ĐT
#1
- Chiều 5/7, ngay khi kết thúc thi - Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn Toán, Lý, Hóa. Xem chi tiết dưới đây.


Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Đề thi khối A phân loại tốt
Đề thi Toán đại học khó...nhai

Đi tong 12 năm vì "dế" kêu phút chót[Image: 20110705181548_20110704122100_thixong2.JPG] Ảnh: Lê Anh Dũng

MÔN TOÁN
Đề thi
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeToanACt_DH_K11.pdf

Đáp án chính thức:
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DaToanACt_DH_K11_g.pdf

MÔN VẬT LÝ
Đề thi:
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M157.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M269.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M374.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M683.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M817.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeVatliACt_DH_K11_M936.pdf

Đáp án chính thức:
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DaVatliACt_DH_K11.pdf

MÔN HÓA HỌC
Đề thi:

http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M273.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M318.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M482.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M641.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M758.pdf
http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DeHoaACt_DH_K11_M925.pdfĐáp án chính thức:


http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/20110705/DaHoaACt_DH_K11.pdf

  • Nguồn: Bộ GD-ĐT
Club UhM Coffee . Khơi nguồn đam mê. www.cafe.uhm.vn
Số ĐT 0976126126 gọi để gia nhập nhóm nhé. Smile
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách