Mng giúp e với!!!  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mng giúp e với!!!
#1

Mng giúp e với :-s~
1>
a)1/5+4/10+9/15+16/20+25/25+36/30+49/35+64/40+81/45
b) (2,75:11/36-0,125):0,25
2>
1 trại chăn nuôi có 3 loại gia súc: bò, dê, ngựa. Số bò của trại bằng 1/3 số dê và ngựa. Số dê bằng 2/5 số gia súc của trại. Số ngựa là 28 con. Hỏi trại có tất cả bao nhiêu con gia súc?
3>
1 đám đất hình thang có đáy bé bằg 3/5 đáy lớn. Chiều cao bằng ½ đáy lớn. Nếu tăng đáy lớn thêm 5m thì diện tích tăng thêm là 25m vuông. Người ta trồng cứ 100m vuông thu đc 75kg thóc. Tính số thóc thu đc.

đời lắm chuyện hài =)).
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
Mng giúp e với!!! - by penny_ngox - 08-01-2011, 10:45 AM
Mng giúp e với!!! - by anh-em - 10-11-2016, 09:52 AM
Mng giúp e với!!! - by bangcannuocpvc - 10-19-2016, 07:41 AM
Mng giúp e với!!! - by alucardtv - 10-22-2016, 03:01 PM
Mng giúp e với!!! - by nhv30091992 - 11-21-2016, 09:41 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách