Dang ky
Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán trên 20 triệu - Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Your SEO optimized title

Trở lại   Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam > Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên > Đại Học - Cao Đẳng - Trung Cấp > Kế toán - Kiểm toán

lap camera váy đầm cao cấp mỹ phẩm hàn quốc tại hcm Mỹ phẩm Trang Quảng Cáo
vay dam thoi trang nu, cung cap si thoi trang
==>Hướng dẫn tạo thiệp giáng sinh gửi tặng bạn bè, món quà ý nghĩa
==>Nếu trong tay có 100k bạn sẽ làm gì ở Sài Gòn
==>Tuyển cộng tác viên tâm huyết cho diễn đàn

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Cũ 06/05/2017, 09:04 AM   #1
leanh
 
Avatar của leanh
 
Tham gia: 20/07/2016
Bài gửi: 24
Được Yêu Thích: 0
Mặc định Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán trên 20 triệu

Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán trên 20 triệu quá hạn trên hợp đồng được dạy tại công văn số 06/TCT-CS ngày 3/1/2017 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế GTGT đối với trạng thái mua hàng trả chậm, trả góp nhưng hoàn thành thanh toán sau hoặc thanh toán quá hạn so với thời hạn thanh toán trên phù hợp đồng như sau:

Xem thêm: ketoanleanh.edu.vn
DN mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp nhưng chưa thực hiện thanh toán thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại thời điểm mua dịch vụ, hàng hóa đó.

công ty chưa thực hiện thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp lý đồng thì Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ và kê khai thuế GTGT khối lượng vào.

Đến thời hạn thanh toán ghi trong phù hợp đồng, nếu DN chưa lập kế hoạch thanh toán qua ngân hàng thì đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT số lượng vào và chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT khối lượng vào đã kê khai khấu trừ.

Tuy nhiên, đến khi thanh toán thực hành , nếu DN không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do đã tiến hành thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt thì DN phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán thực hành.

Trung tâm Đào tạo kế toán thực tế Kế toán Lê Ánh xin được trích dẫn toàn bộ công văn số 06/TCT-CS của Tổng Cục Thuế để các bạn tham khảo:


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 2140/CT-THNVDT ngày 12/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về vướng mắc về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 10, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Tại điểm c khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc thanh toán hàng hóa trả chậm như sau:
“c) Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và sổ sách thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế lợi ích gia tăng số lượng vào. trạng thái chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo phù hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế lợi ích gia tăng đầu vào.
trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần lợi ích hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trạng thái cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, đánh giá kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp chưa tuyển dụng sổ sách thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế lợi ích gia tăng số lượng vào. Đến thời hạn thanh toán ghi trong tương thích đồng cơ sở kinh doanh không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ đến khi thanh toán thực hành , cơ sở kinh doanh không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán thực tế.
Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức HuyMột số lưu ý về sự thay đổi về Thông tư liên quan:

địa chỉ học kế toán thực hành uy tín

Hình ảnh lớp học kế toán thực tế lê ánh

Quy đinh về khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán trên 20 triệu quá hạn trên phù hợp đồng trước kia được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Tuy nhiên nội dung này đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 10 Thông tư 151/2014/TT-BTC và được hướng dẫn cụ thể tại điểm c khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc thanh toán hàng hóa trả chậm.Cụ thể theo điểm c khoản 3 Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì:

"Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp lý đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT khối lượng vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, sổ sách hàng hóa, dịch vụ mua vào. tâm thế chưa tuyển dụng chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp lý đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với trạng thái thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.Đến thời điểm thanh toán theo tương thích đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với tâm thế thời điểm thanh toán theo phù hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, nếu không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT số lượng vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT khối lượng vào đã khấu trừ của lợi ích hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT khối lượng vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh khoa học có được sổ sách chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung.trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp lý đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, cơ sở kinh doanh không tiến hành điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế, tổ chức có thẩm quyền công bố quyết định đánh giá tại trụ sở, cơ sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân hàng thì nếu việc không điều chỉnh giảm không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế, nếu việc không điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật đứng đầu thuế.

trạng thái cơ quan thuế công bố quyết định nghiên cứu , thanh tra tại trụ sở và có quyết định thao tác không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với các hóa đơn GTGT không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng, sau khi có quyết định ứng biến của tổ chức thuế cơ sở kinh doanh mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:

- Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, nghiên cứu thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung thuế GTGT.

- Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã không điều chỉnh giảm trước khi tổ chức thuế đến thanh tra, nghiên cứu thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định ứng biến của tổ chức thuế."

kiến thức trên nay được sửa đổi Theo điểm c khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

C) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào tương thích đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và sổ sách thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng danh mục vào. trường hợp chưa tuyển dụng chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp lý đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng khối lượng vào.
tư thế khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần lợi ích hàng hóa, dịch vụ không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong tư thế cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, đánh giá kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).

Tóm lại, Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán trên 20 triệu quá hạn trên phù hợp đồng được thực hiện theo quy định new nhất hiện nay như sau, các kế toán cần lưu ý mấy điểm chính sau:

DN mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp nhưng chưa lập kế hoạch thanh toán thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại thời điểm mua dịch vụ, hàng hóa đó.
Doanh nghiệp chưa hoàn thành thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo phù hợp đồng thì Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ và kê khai thuế GTGT đầu vào.
Đến thời hạn thanh toán ghi trong tương thích đồng, nếu DN chưa tiến hành thanh toán qua ngân hàng thì công ty vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT khối lượng vào đã kê khai khấu trừ.

Tuy nhiên, đến khi thanh toán thực tế , nếu DN không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do đã hoàn thành thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt thì DN phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần lợi ích hàng hóa, dịch vụ không có sổ sách thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán thực tế.
Kế toán Lê Ánh xin chỉ bảo cụ thể để các bạn học viên khóa Giảng dạy kế toán thực hành và bạn đọc được biết.

Trích:
KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Chia sẻ
leanh đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
Chủ đề tương tự Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ Tài khoản 133 theo TT 200
Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi hình thức hạch toán
Thuế GTGT đầu vào chi cho các khoản phúc lợi có được khấu trừ VAT
Chi phí trước khi thành lập DN có được khấu trừ thuế GTGT?
Cần mua (thuê) tài khoản Facebook giá 5k/ tài khoản, thanh toán Card DT, ATM, Bảo Kim
Trở lại Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam > Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên > Đại Học - Cao Đẳng - Trung Cấp > Kế toán - Kiểm toán > Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán trên 20 triệu
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

xem bói - xem tướng|xếp thú - xếp kim cương|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:31 AM

  Copyright ©2008 - 2013, Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam - Uhm.vN
Mã nguồn vBulletin™.
Phát triển bởi: Thành viên Uhm.vn.
BQT không chịu trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
  Công Ty TNHH Một Thành Viên SX TM DV SURE
ĐC: 118/42/19 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
Liên hệ Quảng cáo:
Hotline: 0976126126 | E-mail: uhm@sure.vn