Tổng hợp Những cuộc ẩu đả trên sân cỏ  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tổng hợp Những cuộc ẩu đả trên sân cỏ
#1


Tổng hợp Những cuộc ẩu đả trên sân cỏ


Trích dẫn:
Phim đang load, hãy đợi trong giây lát rồi xem

[FLASH]http://www.videobb.com/f/nSTzdPIVRiNq.swf[/FLASH]

Có thể tắt bảng “Make Money with videobb” từ dấu X
hoặc click vào giữa để xem tốt hơn
Link:
Trích dẫn:
Click vào đây để xem (Link 1)
Click vào đây để xem (Link 2)


Chép đoạn link rồi dán vào diễn đàn:
[HTML][FLASH]http://www.videobb.com/f/nSTzdPIVRiNq.swf[/FLASH][/HTML]

Chép đoạn link rồi dán vào blog:
Trích dẫn:
<object id="player" width="425" height="344" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" ><param name="movie" value="http://www.videobb.com/e/nSTzdPIVRiNq" ></param><param name="allowFullScreen" value="true" ></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.videobb.com/e/nSTzdPIVRiNq" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách