Mẹo là nhanh trắc ngiệm hóa  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mẹo là nhanh trắc ngiệm hóa
#1
* * *
1-Khi làm BT thì đừng viết PT mà chỉ nhẩm nhanh các hệ số...Nên nhớ PTK của các chất hay gặp.
2-TÌm mối liên hệ giữa các số mol để tính nhanh.Đặc biệt hữu dụng khi tính KL muối
*KL + HCl thì m(muối) = M(KL) + 71.nH2
*muối cacbonat hoá trị mấy cũng được + HCl thì m(muối) = m(muối cacbonat) + 11.nCO2
*KL + H2SO4 thì m(muối) = m(KL) + 96.nH2
*KL + HNO3 thì m(muối) = m(KL) + 62.ne trao đồi
Chú ý 2N5+ + 10e --> N2 nên 1 mol N2 trao đổi 10 mol e.
...
3-Để tính nhanh số mol khí trong một hốn hợp nên AD ĐC.
VD: 1 hh có N2O và NO có V = 11.2l và d/H2 = 17.8.Tính số mol mỗi khí
N2O M =44________________5.6
_________17.8x2 = 35.6
NO M=30 _________________8.4
n(N2O) : n(NO) = 5.6/8.4 = 2/3 tức là có (2+3) =5 phần.Tổng số mol là 0.5 nên số mol mỗi khí là 0.2 và 0.3.
Còn những kinh nghiệm như chia số mol thấy cái nào chẵn thì lấy chắc bạn nào cũng biết nhỉ
4-Nếu chỉ còn 1 câu hỏi chưa làm được trong khi bạn còn 5-10 phút...Bí quá thì hãy làm như sau.
(Cách cổ điển)ĐẶt số mol cho mỗi chất và lập hệ PT.Các bài toán khó thường không đủ dữ kiện,nên khi đặt 3 ẩn bạn chỉ
có 2 PT,đặt 4 ẩn bạn cũng chỉ co 2 hay 3 PT.
Hãy cho 1, hoặc 2 ẩn 1 giá trị tuỳ ý (nhanh nhất là bằng 0) => Được hệ có số PT bằng số ẩn.=> Giải hệ đó =>Thay vào
yêu cầu đầu bài để tính các thứ mà bai yêu câu(thường là KL muối
Read more: http://thptdaimo.cc/f/baiviet/2069-Meo-l...z3qFrWNHU7
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
Mẹo là nhanh trắc ngiệm hóa - by †ћïêη Ұếŧ - 08-20-2011, 03:08 AM
Mẹo là nhanh trắc ngiệm hóa - by P3Vip - 04-28-2012, 03:23 PM
Mẹo là nhanh trắc ngiệm hóa - by rikana - 05-04-2012, 12:16 PM
Mẹo là nhanh trắc ngiệm hóa - by hnif52 - 05-25-2013, 05:19 PM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách