Bốc hơi là gì?  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bốc hơi là gì?
#1
Bốc hơi nước là một quá trình nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi hoặc khí (theo Khí tượng Khí hậu học, Hà Nội năm 1964). Bốc hơi nước là đoạn đường đầu tiên trong vòng tuần hoàn nước trong khí quyển chuyển từ thể lỏng thành hơi nước:Bốc hơi nước là một quá trình nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi hoặc khí (theo Khí tượng Khí hậu học, Hà Nội năm 1964). Bốc hơi nước là đoạn đường đầu tiên trong vòng tuần hoàn nước trong khí quyển chuyển từ thể lỏng thành hơi nước:
[Image: quytrinh.gif]
[Image: hinh1.gif]
Hình 1: Vòng tuần hoàn nước trong khí quyển
- Đơn vị đo lượng bốc hơi: là lớp nước đo bằng milimét (mm), bốc hơi vào không khí trên một đơn vị diện tích mặt thoáng (1m2).

Ví dụ: lượng bốc hơi ngày 1/1/2006 là 5mm; có nghĩa là lượng nước với bề mặt thoáng diện tích 1m2 tại độ cao 2m (độ cao lều quan trắc) bốc hơi vào khí quyển trong ngày 1/1/2006 (24 giờ) là 5mm nước.

- Khả năng bốc hơi: là lượng nước mà có thể bốc hơi trong điều kiện khí hậu thực tế của một nơi. Nó phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, độ ẩm, lớp phủ thực vật...
Club UhM Coffee . Khơi nguồn đam mê. www.cafe.uhm.vn
Số ĐT 0976126126 gọi để gia nhập nhóm nhé. Smile
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách