Tái hiện các cuộc chiến tranh của Mỹ trên xế hộp  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tái hiện các cuộc chiến tranh của Mỹ trên xế hộp
#1
(Phunutoday) - Hình như chủ nhân của chiếc xe này rất yêu nước, khi đã kỳ công thay mới chiếc “xế hộp” của mình bằng rất nhiều các hình ảnh nói về lịch sử các cuộc chiến tranh của Mỹ.

[Image: images454843_1.jpg]
[Image: images454844_2.jpg]
[Image: images454845_3.jpg]
[Image: images454846_4.jpg]
[Image: images454847_5.jpg]
[Image: images454848_6.jpg]
[Image: images454849_7.jpg]
[Image: images454850_8.jpg]
[Image: images454851_9.jpg]
[Image: images454852_10.jpg]
[Image: images454853_11.jpg]
[Image: images454854_12.jpg]
[Image: images454855_13.jpg]
[Image: images454856_14.jpg]
[Image: images454857_15.jpg]
[Image: images454858_16.jpg]
[Image: images454859_17.jpg]
[Image: images454860_18.jpg]
[Image: images454861_19.jpg]
[Image: images454862_20.jpg]
[Image: images454863_21.jpg]
[Image: images454864_22.jpg]
[Image: images454865_23.jpg]
[Image: images454866_24.jpg]
[Image: images454867_25.jpg]
[Image: images454868_26.jpg]
[Image: images454869_27.jpg]
[Image: images454870_28.jpg]
[Image: images454871_29.jpg]
[Image: images454872_30.jpg]
[Image: images454873_31.jpg]
[Image: images454874_32.jpg]
[Image: images454875_33.jpg]

  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách