Ngày việt nam gia nhập asian 28 – 7 – 1995  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ngày việt nam gia nhập asian 28 – 7 – 1995
#1
Đông Nam Á là một khu vực địa lý- lịch sử, kinh tế, văn hóa, chính trị nằm ở phần Đông Nam của Châu Á, bao gồm bán đảo trung Ấn và vùng hải đảo, có 10 nước với tổng diện tích hơn 4,5 triệu km2 và dân số hơn 460 triệu người, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Philippines và Myanmar. Tên tiếng Anh: The Association of Southeast Asia Nations – ASEAN.

ASEAN tuyên bố thành lập vào ngày 8/8/1967 với 7 mục tiêu: Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua các nồ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác, nhằm tăng cường cơ sở cho một cộng đồng các nước Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng; thúc đẩy hòa bình và ổn định khu ực bằng việc tôn trọng công lý và nguyên tắc luật pháp trong quan hệ giữa các nước trong vùng và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến Chương Liên hợp quốc; thúc đẩy sự cộng tác tích cuẹc và giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề cùng quan tâm trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và hành chính; Giúp đỡ lẫn nhau dưới các hình thức đào tạo và cung cấp các phương tiện nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn, kỹ thuật và hành chính; Cộng tác có hiệu quả hơn để sử dụng tốt hơn nền nông nghiệp và các ngành công nghiệp của nhau, mở rộng mậu dịch kể cả việc nghiên cứu các vấn đề về buôn bán hàng hóa giữa các nước, cải thiện các phương tiện giao thông, liên lạc và nâng cao mức sống của nhân dân; thúc đẩy việc nghiên cứu về Đông Nam Á; Duy trì sự hợp tác chựt chẽ cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục đích tương tự và tìm kiếm các cách thức nhằm đạt được một sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các tổ chức này. Và 6 nguyên tắc hoạt động chính: Cùng tôn trọng độc lập , chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các dân tộc; Quyền của mọi quốc gia được lãnh đạo hoạt động của dân tộc mình mà không có sự can thiệp, lật đổ hoặc cưỡng ép của bên ngoài; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; Không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; Hợp tác với nhau một cách có hiệu quả.

Ngày 28/7/1995, tại thủ đô Bandar Seri Begwan của đất nước Brunei Durussalam tươi đẹp, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay phấp phới cùng cờ của 6 thành viên ASEAN khác, mở ra một trang sử mới của khu vực: Việt Nam chính thứclà thành viên thứ 7 của ASEAN. Sự kiện này là một dấu son trên con đường hội nhập khu vực và thế giới, đưa đất nước tiến lên phía trước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây cũng là nguyện vọng của những người sáng lập ra ASEAN và nhân dân trong khu vực về một hiệp hội bao gồm 10 nước trong khu vực, một ASEAN của Đông Nam Á, do Đông Nam Á và vì Đông Nam Á, trong đó các quốc gia thành viên cùng nhau hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh, góp phần vào sự nghiệp hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

6 năm là một thời gian ngắn ngủi trên con đường phát triển của dân tộc ta, nhưng trong những tháng năm đó, ta đã được nhiều thành tựu: Góp phần củng cố môi trường hòa bình, an ninh thuận lợi hơn cho sự phát triển, bổ sung cho quan hệ song phương bằng quan hệ đa phương thân hữu trong ASEAN, tham gia có hiệu quả vào quá trình liên kết kinh tế khu vực thông qua việc thực hiện AFTA, khu vực đầu tư ASEAN, tạo thuận lợi cho buôn bán trong khu vực, nối mạng đường bộ, các mạng lưới điện, khí đốt, hợp tác trong các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa, thông tin, giáo dục, phát triển xã hội, xoá đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm, bệnh tật… Điều không kém phần quan trọng là chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ láng giềng tốt, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đạt được những kết quả dó là do chúng ta đã nổ lực thực hiện tốt đường lối đối ngoại đúng đắn trêntinh thần Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển theo phương châm đa dạng hóa quan hệ, chủ động hội nhập khu vực và thề giới.
Slogan: cố gắn phấn đấu, không thành danh cũng thành trâu Big Grin

"Ngày hôm nay không khác ngày hôm qua, thì ngày mai cũng chẳng có gì khác với ngày hôm nay".
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách