Thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh 15 – 5 – 1941  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh 15 – 5 – 1941
#1
Từ năm 1925, sau khi sáng lập ra Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội- tiền thân của Đảng, Bác Hồ đã chỉ thị về nước, lựa chọn một số thanh niên ưu tú đưa ra nước ngoài đào tạo. Trong số 8 thanh thiếu niên lúc đó được Bác Hồ đích thân dạy dỗ có Lý Tự Trọng. Sau này anh đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Khi sáng lập ra tổ chức Đoàn, Đảng đã giao trách nhiệm lịch sử cho Đoàn trực tiếp phụ trách chỉ đạo các tổ chức thiếu niên, nhi đồng.
Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ I (tháng 1/1935) ghi rõ: “Đoàn phụ trách tổ chức Hồng nhi đoàn, chỗ nào có chi bộ, Đoàn phải lập ra Hồng nhi đoàn, những đoàn viên dưới 16 tuổi nhất luận phải đưa qua Hồng nhi đoàn”.

Ngày 8/2/1941 sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Bác hồ đã về nước trực tiếp lãnh đạo cách mangj Việt Nam. Tháng 5/1941 Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 đã họp và ra Nghị quyết quan trọng đến vận mệnh nước nhà. Hội nghị đã chủ trương thành lập Mặt Trận Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là việt Minh bao gồm nhiều tổ chức yêu nước.

Ngày 15/5/1941, theo chỉ thị của Đảng, tổ chức Đội thiếu niên tiền Phong và Đội nhi đồng cứu quốc đã được thành lập tại vùng Pắc Bó (Cao Bằng) do Đoàn thanh niên cứu quốc (nay là Đoàn thanh niên cộng sản hồ Chí Minh) trực tiếp phụ trách. Ngày 15/5/1941 đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý lấy là ngày chính thức thành lập Đội.

Từ ngày thành lập đến nay, Đội đã qua nhiều lần đổi tên. Sự kiện đổi tên có ý nghĩa nhất là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng của thanh, thiếu nhi cả nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng trong phiên họp ngày 30/01/1970 đã cho phép Đoàn thanh niên, đội thiếu niên được mang tên Bác Hồ vĩ đại.
Slogan: cố gắn phấn đấu, không thành danh cũng thành trâu Big Grin

"Ngày hôm nay không khác ngày hôm qua, thì ngày mai cũng chẳng có gì khác với ngày hôm nay".
  Trả lời
#2
cái này hồi học lich sử lớp 12 cũng đã từng nghe wa
  Trả lời
#3
cái này mình cũng nghe lâu lắm rồi nhưng giờ bạn nhắc mới nhớ
  Trả lời
#4
cũng hay đấy...............................................
  Trả lời
#5
dan ta phải biết sử ta
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách