phương trình đây vào làm cho vui nha bà con  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
phương trình đây vào làm cho vui nha bà con
#1
giải phương trình :√(2x+3=x²+13x+53
căn bậc 4(57-x) +căn bậc4(40+x)=5
giải 2 bài này nha bà con ^^.
  Trả lời
#2
√(2x+3=x²+13x+53:viết lại đề con này đi có pahir dằng trước là dấu căn ko
Gia đình là cái nôi của xã hội. Hạnh phúc của tôi là đến từ gia đình thân yêu.
http://ykhoathinhan.com.vn/
http://lasinhvien.vn/
[Image: 0688cae930b402b3fca0aee98bb4ffd1_39905516.untitled.jpg]
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách