1 buổi lể tại chùa NGUYÊN THỦY  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 buổi lể tại chùa NGUYÊN THỦY
#1
1 buổi lể đặt bát ở chùa PHẬT BẢO quận tân bình
[Image: 1296186745501.jpg]
[Image: 1296186761216.jpg]
[Image: 1296186769704.jpg]
[Image: 1296186781241.jpg]
[Image: 1296186790664.jpg]
[Image: 1296186806778.jpg]
[Image: 1296186814200.jpg]
[Image: 1296186863124.jpg]
[Image: 1296186875068.jpg]
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách