Đi chùa đầu năm  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đi chùa đầu năm
#1
<LI id=post_363443 class="postbitlegacy postbitim postcontainer old">ĐẦU nĂm a keo Đi chùa thôi

[INDENT][Image: sieuthiNHANH201201302905nwmxywyxmz25521.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mdfjzdq3mg22920.jpeg]
ĐI NHIỀU CHÙA CHO CUỘC SỐNG NÓ BÌNH AN ĐÓ MÀ
[Image: sieuthiNHANH201201302905nje4mtzjnd29217.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905yzbknjm3n230786.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905yzm2zdc2m227722.jpeg]
ĐÂY LÀ CHÙA BÀ BÌNH DƯƠNG....................A KEO SINH RA Ở SG 30 NĂM GIỜ MỚI BIK CHÙA BÀ BÌNH DƯƠNG NÓ NHƯ THẾ NÀO ĐÓ.................KAKAAK
[Image: sieuthiNHANH201201302905mtk3mmiyog34873.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905zdu3mju5m231802.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905ody5nwixyt30954.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905yjgxndg1md31294.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905nti3zmnkmt30350.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mtk0zjy2yz21229.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mwy3yzqwmt17170.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905ndi5njayot18845.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905ytqwndhimz17949_1.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905ywu0mmjjmd19386.jpeg]
GIỜ A KEO GÉ DINH ĐỘC LẬP THĂM...............................NGỒI GẾ CỦA ÔNG THIỆU MÀ CHỤP HÌNH...KAKA
[Image: sieuthiNHANH201201302905ywiwngq1yw17497.jpeg][Image: sieuthiNHANH201201302905otm0mtzknd19164.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905y2zizdhhmj16772.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905ngiwmzlmnm17798.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905odqyzdcxow16218.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905nwrknzqwow23113.jpeg]
A KEO CÒN WEN ĐƯỢC CÁC CHIẾN HỮU NƯỚC NGOÀI NỬA.......................AKKAKAKA CÓ 1 THẰNG CHINA ĐẸP TRAI LÉM MÚN MẦN WEN A KEO................TIẾC LÀ A KEO KO GIỎI TIẾNG ANH ĐỂ NÓI VỚI NÓ.....VÀ WEN KO CHỤP HÌNH VỚI NÓ CHO MẤY E XEM
[Image: sieuthiNHANH201201302905othlytjizt20686.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905nzc2mmnlmt17903.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905yjflyji0m219053.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905zgzly2mxm218660.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mjg1odc5mt23443.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mzdmmtfmnd25136.jpeg][Image: sieuthiNHANH201201302905nzuwowy1zt24712.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905nmfimmzlmz24772.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mme2n2u5mm15916.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905nzm1mjdimd27953.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905ntzioda5nz22101.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905njk5owvizd14417.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mgyyytljot19257.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mguwodk4mt19409.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905ogjjmtdlmt22065.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905njvhngezzd12542.jpeg]
ĐI DINH ĐỘC LẬP XONG LÀ ĐI XEM THÚ................AKKAKA
[Image: sieuthiNHANH201201302905mtzingqynz28899.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905y2nhndy4yz39524.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905owm1ntk4mt29006.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905m2q5mdflzg35789.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905y2jmyjcwmg28452.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201201302905mwe0nju0nw38366.jpeg][Image: sieuthiNHANH201201302905ngvkzdgzzd36463.jpeg]

TẤM NÀY LÀ ĐÊM GIAO THỪA ĐI CHÙA GIÁC LÂM NÈ
[Image: sieuthiNHANH201201302905njywndviyj24009.jpeg]
TẤM NÀY LÀ 2 VỢ CHỒNG A KEO CHÚC TẾT RỒI CHỤP VỚI THẦY LÊ MẠNH THÁT VÀO SÁNG MÙNG 1 TẾT
[Image: sieuthiNHANH201201302905zjuxmdu0nj25165.jpeg] [/INDENT]
  Trả lời
#2
năm nào cũng thấy hình đi chùa đầu năm Smile
  Trả lời
#3
...Ông Anh...
... Tín Chủ cửa Phật ...
Đã lâu lắm rồi không thấy Ông Anh xuất hiện...
Vẫn đi Chùa đều như ngày nào nhỉ ^^!

  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách