Download thật đơn giản với Internet Download Manager bằng Tiếng Việt  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Download thật đơn giản với Internet Download Manager bằng Tiếng Việt
#1
Internet Download Manager đã quá quen thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ai s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng máy tính có k[FONT=&quot]ế[/FONT]t n[FONT=&quot]ố[/FONT]i Internet . V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u [FONT=&quot]ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m và tính năng cùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cách săp x[FONT=&quot]ế[/FONT]p qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n lý khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]i so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ề[/FONT]m khác .
Internet Download Manager x[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đáng là ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ề[/FONT]m s[FONT=&quot]ố[/FONT] 1 th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT] Công c[FONT=&quot]ụ[/FONT] download và qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n lý t[FONT=&quot]ệ[/FONT]p tin download . Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c h[FONT=&quot]ế[/FONT]t các tính năng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nó v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i giao di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ngôn ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Anh thì không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ai cũng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] làm đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c , đôi khi không mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c không có h[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng thú v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nó .V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n là 1 b[FONT=&quot]ả[/FONT]n Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t hóa hoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o cho ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ề[/FONT]m này .Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 1 b[FONT=&quot]ộ[/FONT] cài đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n, an toàn và nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m duy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t b[FONT=&quot]ở[/FONT]i công ty Tonec ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vài cú click chu[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cài đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t và nó t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng thích v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i h[FONT=&quot]ệ[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u hành c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Windows .
Internet Download Manager đã cài đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t trong máy tính c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đã có th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ể[/FONT]n th[FONT=&quot]ị[/FONT] giao di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ượ[/FONT]t mà d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng mang đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có thêm nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i khi s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình này .
Ngoài ra , bạn còn được hỗ trợ miễn phí từ công ty phân phối Internet Download Manager Việt Nam trong việc cài đặt gói ngôn ngữ này cho bất cứ phiên bản cài đặt nào của chương trình Internet Download Manager

Các bạn có thể tải nó tại: internetdownloadmanager.vn

Tính năng chính:
• Tự động thay đổi môi trường Tiếng Việt
• Bản ngôn ngữ Việt Nam mới nhất
• Hỗ trợ trực tiếp qua tổng đài : 1900.571.273 - nhánh số 2
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách