Những trợ từ đơn giản hay dùng trong tiếng Nhật  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Những trợ từ đơn giản hay dùng trong tiếng Nhật
#1
Xem thêm:
Đọc thuộc bảng chữ cái tiếng Nhật trong thời gian ngắn
Kinh nghiệm học tiếng Nhật hiệu quả
Phương pháp học thuộc bảng chữ cái hiragana nhanh nhất

# [FONT=&quot]は[/FONT]:là
- Đứng sau chủ ngữ của câu[FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]Sは~[/FONT]
[FONT=&quot]わたしは[/FONT] [FONT=&quot]大[/FONT][FONT=&quot]学[/FONT][FONT=&quot]生です。[/FONT]
<watashi wa daigakusei desu>
Tôi LÀ sinh viên đại học.
# [FONT=&quot]も[/FONT]:cũng
- Trình bày nội dung tương tự như câu trước:
[FONT=&quot]やまださんは[/FONT] [FONT=&quot]にほんじんです。[/FONT]
[FONT=&quot]たなかさんも[/FONT] [FONT=&quot]にほんじんです。[/FONT]
<Yamada san wa nihonjin desu. Watashi mo nihonjin desu>
Anh Yamada là người Nhật. Anh Tanaka CŨNG là người Nhật.
- Từ để hỏi+ [FONT=&quot]も~[/FONT](thể phủ định)[FONT=&quot]:[/FONT] phủ định hoàn toàn
[FONT=&quot]日曜日に[/FONT] [FONT=&quot]どこも[/FONT] [FONT=&quot]いきません。[/FONT]
<Nichiyoubi doko mo ikimasen>
Chủ Nhật này tôi CHẲNG đi đâu hết!
# [FONT=&quot]の[/FONT]: của
- N1[FONT=&quot]の[/FONT]N2: Cái gì đó CỦA cái gì đó
[FONT=&quot]これは[/FONT] [FONT=&quot]マリアさんの[/FONT] [FONT=&quot]ほんです。[/FONT]
<Kore wa Maria san no hon desu>
Đây là cuốn sách CỦA Maria
- Thay thế cho danh từ phía trước
[FONT=&quot]カリナさんのかばんは[/FONT] [FONT=&quot]どれですか。[/FONT]
<Karina san no kaban wa dore desu ka?>
Túi của bạn Karina là cái túi nào?
# [FONT=&quot]と[/FONT]
- N1[FONT=&quot]と[/FONT]N2 (danh từ tương đương nhau): N1 và/với/cùng với N2
[FONT=&quot]わたしは[/FONT] [FONT=&quot]ランさんとにほんごを[/FONT] [FONT=&quot]べんきょうします。[/FONT]
<Watashi wa Ran san to nihongo wo benkyoushimasu>
Tôi CÙNG VỚI bạn Ran học tiếng Nhật
- N[FONT=&quot]と[/FONT]N[FONT=&quot]とどちら~([/FONT]Sử dụng trong câu so sánh
[FONT=&quot]サッカ[/FONT][FONT=&quot]ー[/FONT][FONT=&quot]とやきゅうとどちらが[/FONT] [FONT=&quot]好きですか。[/FONT]
<Sakka to yakyu to dochira ga suki desu ka?>
Bóng đá VÀ bóng chày bạn thích môn nào hơn?
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách