Ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản 2  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản 2
#1
Xem thêm:
Những câu chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Nhật siêu đáng yêu
Làm sao học thuộc bảng chữ cái tiếng Nhật nhanh nhất?
[url= "http://akira.edu.vn/hoc-tieng-nhat-online/4-buoc-gioi-thieu-ban-bang-tieng-nhat-sieu-hap-dan-2/"]Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật [/url]gây ấn tượng với người đối diện

[FONT=&quot]これは本です。[/FONT]
Đây là quyển sách. (Quyển sách gần người nói )
[FONT=&quot]それは本です。[/FONT]


[FONT=&quot]あれは本です。[/FONT]
Kia là quyển sách. ( Quyển sách xa người nói và người nghe)

[FONT=&quot]それはわたしの本です。[/FONT]
Kia là quyển sách của tôi.
[FONT=&quot]この本はわたしのです。[/FONT]
Quyển sách này là của tôi.
[FONT=&quot]この本はだれのですか。[/FONT]
Quyển sách này là của ai ?

Ví dụ

[FONT=&quot]これはじしょですか。[/FONT]
Đây có phải là quyển từ điển không?
[FONT=&quot]はい、そうです。[/FONT]
Vâng, đúng vậy.

[FONT=&quot]それはえんぴつですか。[/FONT]
Kia là bút chì phải không ?
[FONT=&quot]いいえ、そうではありません。ボ[/FONT][FONT=&quot]ー[/FONT][FONT=&quot]ルペンです[/FONT]
Không phải, đây là bút bi.

[FONT=&quot]それは何ですか。[/FONT]
Kia là cái gì vậy ?
[FONT=&quot]これはライタ[/FONT][FONT=&quot]ー[/FONT][FONT=&quot]です。[/FONT]
Đây là bật lửa.

[FONT=&quot]それはボ[/FONT][FONT=&quot]ー[/FONT][FONT=&quot]ルペンですか、シャ[/FONT][FONT=&quot]ー[/FONT][FONT=&quot]プペンシルですか。[/FONT]
Đó là bút bi hay là bút chì vậy ?
[FONT=&quot]シャ[/FONT][FONT=&quot]ー[/FONT][FONT=&quot]プペンシルです。[/FONT]
Đây là bút chì.

[FONT=&quot]あれはだれのかばんですか。[/FONT]
Kia là cặp của ai vậy ?
[FONT=&quot]リ[/FONT][FONT=&quot]ー[/FONT][FONT=&quot]さんのかばんです。[/FONT]
Cặp của anh Ly.

[FONT=&quot]このじしょはあなたのですか。[/FONT]
Quyển từ điển này là của bạn phải không ?
[FONT=&quot]いいえ、わたしのではありません。[/FONT]
Không, không phải của tôi.

[FONT=&quot]この本はだれのですか。[/FONT]
Quyển sách này là của ai vậy ?
[FONT=&quot]わたしのです。[/FONT]
Là của tôi.
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách