Azusa(one shot)  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Azusa(one shot)
#1

Tình yêu đôi khi chỉ là sự nhầm lẫn, tin không? xem đi rồi biết =))


[Image: Azusa_01_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_02_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_03_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_04_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_05_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_06_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_07_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_08_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_09_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_10_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_11_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_12_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_13_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_14_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_15_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_16_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_17_RHS.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_18_RHS.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_19_RHS.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_20_RHS.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_21_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_22_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_23_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_24_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_25_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_26_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_27_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_28_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_29_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_30_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_31_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_32_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_33_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_34_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
[Image: Azusa_35_RHS%20copy.jpg?imgmax=1600]
Nguồn: blogtruyen.com
When devils cry, its power will dissipate...............
when the limit of an angel became the devil................
  Trả lời
#2
Hình xí quá bà bà ới ="= nhưng mà nội dung cũng đc ^^

- Em thật ngốc ! : (
Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra ....
Chỉ để đợi 1 bàn tay mà suốt đời em cũng chẳng thể nắm được ....

  Trả lời
#3
up lên cho các nàng nào
  Trả lời
#4
Hay và rất ý nghĩa Smile
  Trả lời
#5
Lâu lâu đọc, vẫn thấy hay =))
Khi ác quỷ khóc, quyền lực của nó sẽ tiêu tan..................
Khi tới giới hạn của một thiên thần, nó sẽ trở thành ác quỷ.......................
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách