[Avt♥] - ...  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Avt♥] - ...
#1
How can you love another if you don’t love yourself? ~[COLOR="Black"].
.
[/COLOR]

[Image: sa-1.jpg][Image: ewe-1.jpg]
[Image: w-1.jpg] [Image: w-2.jpg]
[Image: 2-1.jpg] [Image: jpg.jpg]

[Image: ew1.jpg][Image: ew2.jpg]

• Bonus:

[Image: qwww.jpg]


Đừng hy vọng, khi bạn ra đi sẽ có người nhớ thương về bạn

..nếu như hiện tại này chính bạn cũng chẳng biết yêu thương - trân trọng mình.


  Trả lời
#2
Đẹp quá. Đúng style của mình.. :X
  Trả lời
#3
:X iu mất mấy cái ava ui <3[Image: words_257.gif]
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách