PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ THUÊ XE OTO-slsoft.com.vn  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ THUÊ XE OTO-slsoft.com.vn
#1
PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ THUÊ XE OTO
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
I.1. Mục đích
Lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu về dịch vụ cho thuê xe ôtô cho các năm.
Đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thống kê kết quả của dịch vụ kinh doanh cho thuê xe.
Đáp ứng các yêu cầu về quản lý dịch vụ cho thuê xe, đánh giá phân tích tổng hợp báo cáo dữ liệu, thống kê doanh thu, tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời phục vụ cho việc truy xuất thông tin về các loại xe và khách hàng, hợp đồng, thu chi.v.v.
Giải quyết các vấn đề hiện đang mắc phải của doanh nghiệp như tiêu tốn quá nhiều thời gian, con người vào việc quản lý và đặc biệt là hiệu quả công việc tìm kiếm, thống kê, tổng hợp, phân tích,... quá trình hoạt động dịch vụ cho thuê xe.
I.2. Yêu cầu
Cơ sở dữ liệu của phần mềm phải đảm bảo lưu trữ và xử lý được tất cả dữ liệu ước chừng vài triệu bản ghi một năm, có thể liên kết dữ liệu hàng năm với nhau có thể lên đến chục triệu bản ghi nhưng vẫn có thể truy suất một cách nhanh chóng để ra báo cáo, thống kê so sánh dữ liệu với nhau.
Phần mềm phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu trên báo cáo cuối cùng.
Đối với phần mềm triển khai ở doanh nghiệp, ngay khi dữ liệu được cập nhật vào phần mềm nhân viên có thể xử lý và in được ra báo cáo, thống kê khi có yêu cầu; khắc phục tình trạng trước đây khi các nhân viên doanh nghiệp có sử dụng phần mềm nhưng không giải quyết được triệt để công việc quản lý và thống kê tại doanh nghiệp, phải mất quá nhiều thời gian xử lý trên dữ liệu để làm các báo cáo, thống kê.
Phần mềm phải đảm bảo chính xác, khoa học và bảo mật; trình bày đẹp, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo mọi người đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.
Các module của phần mềm tổng hợp dữ liệu, phân tích, đánh giá,... phải được thiết kế mang tính tổng thể, với từng thành phần quản lý phải cho phép thay đổi các yếu tố đầu vào cũng như các yếu tố đầu ra. Phải đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như mở rộng sau này.
Việc nhập liệu phải linh hoạt, cho phép người sử dụng có thể nhập liệu từ bàn phím, từ tệp tin, cập nhật từ file excel vào,...
Tính tự động hóa: Tự động lưu dữ liệu định kỳ theo quy định theo từng ngày.
Có hệ thống lưu trữ và phục hồi dữ liệu, phòng trừ các tai nạn về dữ liệu do sự cố điện, virus máy tính,…
Tính bảo mật: Chỉ những người sử dụng có account và password mới có thể truy nhập vào chương trình. Mỗi người sử dụng có quyền khai thác dữ liệu khác nhau. Phần mềm phải giới hạn được quyền hạn sử dụng của từng người trong hệ thống. Mỗi một người sử dụng có một quyền hạn xác định trong hệ thống để họ chỉ có thể xử lý và xem dữ liệu trong mức độ quyền hạn của mình. Với những thông tin mang tính bảo mật chỉ một số người mới được xem và in ra báo cáo. Lưu vết thông tin người dùng, lưu vết nhật ký sử dụng.
Kiến trúc chủ/khách (Server/Client): Phần mềm phải chạy được trên mạng LAN hoặc Internet có khả năng cho phép nhiều người cùng khai thác, sử dụng cập nhật dữ liệu.
Hệ thống phần mềm phải tận dụng được các công nghệ lập trình, thiết kế tiên tiến của thế giới để xử lý được những vấn đề mà các công nghệ lập trình cũ không thể xử lý hoặc xử lý chưa triệt để và tránh tình trạng sản phẩm làm ra đã lỗi thời đang được áp dụng.
Phần mềm phải được thiết kế sao cho có thể dễ dàng nâng cấp và mở rộng sau này. Có thể nâng cấp để truy suất dữ liệu từ xa thông qua mạng internet.
Giao diện phải là tiếng Việt và phải tương tác cũng như hiển thị tốt trên hầu hết hệ điều hành hiện nay đang sử dụng như Windows XP, Win Vista, Win Seven.
Yêu cầu về công nghệ cho phát triển phần mềm mang tính bảo mật cao, truy xuất dữ liệu nhanh lựa chọn:
Ngôn ngữ lập trình : C#.net , Windows Communication Foundation (WCF) Service, Framework 4.0 (xây dựng trên mô hình mới nhất Microsoft đáp ứng khả năng đồng bộ dữ liệu và tính bảo mật cao) mô hình này được xây dựng chuyên biệt được Microsoft chứng nhận tốc độ truy cập dữ liệu và bảo mật.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL server 2008.
Yêu cầu đối với máy chủ, máy trạm: không đòi hỏi cấu hình quá cao.


II. CÁC CHỨC NĂNG CHO CÔNG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM.

1. DANH MỤC CHUNG:
- Lái xe.
- Hãng xe

- Nhãn hiệu xe.
- Loại xe.
- Hãng giấy phép lái xe.
- Loại giấy tờ.
- Phòng ban.
- Chức vụ.

- Nhân viên.
- Doanh nghiệp bảo hiểm.
- Đơn vị tính.
2. XE THUÊ :

- Danh sách xe, chi tiết xe.
- Danh sách giấy tờ xe, chi tiết giấy tờ xe.

3. KHÁCH HÀNG :
- Nhóm khách hàng, phân loại khách hàng.

- Danh sách khách hàng, chi tiết khách hàng.
4. NGHIỆP VỤ.
-
Danh sách phiếu đặt xe,lập phiếu đặt xe.- Danh sách hợp đồng thuê xe,lập hợp đồng cho thuê xe, in hợp đồng.
- Danh sách phiếu điều động xe.
- Theo dõi xăng dầu.
5. CÔNG NỢ
- Công nợ phải thu đầu kỳ.
- Công nợ phải trả đầu kỳ.
- Tổng hợp công nợ phải thu.
- Chi tiết công nợ phải thu.

- Tổng hợp công nợ phải trả.
- Chi tiết công nợ phải trả.
6. TIỀN MẶT.
- Số tiền quỹ đầu kỳ.
- Phiếu thu khác.
- Phiếu thu tiền vay ngân hàng.
- Phiếu chi khác.

- Phiếu chi tiền đổ xăng dầu.
- Phiếu chi tiền lãi ngân hàng.
- Danh sách thu/chi.
7. BÁO CÁO
o In báo cáo doanh thu theo ngày
o In báo cáo công nợ khách hàng
o In danh sách xe chưa cho thuê
o Quản lý doanh số theo từng khách hàng
o Quản lý doanh số theo từng xe
o Quản lý doanh số trong ngày
o Quản lý danh sách xe trong công ty
o Quản lý danh sách xe đang cho thuê
o Quản lý danh sách xe được đặt trước
o Quản lý danh sách xe quá hạn trả
o Quản lý công nợ khách hàng
o Số quỹ tiền mặt
o Tổng hợp lợi nhuận dự tính.
o Chi tiết lợi nhuận dự tính theo xe


IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC
IV.1. Xử lý lỗi
Phần mềm phải có cơ chế thông báo lỗi thân thiện với người dùng, thiết kế phần mềm sử dụng cơ chế bắt lỗi chuyên nghiệp.
Với các lỗi của người dùng, phần mềm phải chỉ ra chính xác lỗi bắt nguồn từ đâu và cách xử lý cũng như khắc phục cho vấn đề đó.
Phần mềm phải được kiểm tra trước khi đưa và sử dụng theo tiêu chuẩn phần để đảm bảo giảm thiểu các lỗi gây ra của hệ thống.
IV.2. Tự động
Phần mềm phải tự động hóa được các tính năng cũng như xử lý được tất cả nghiệp vụ mà nhân viên doanh nghiệp phải làm.
Nhân viên chỉ phải cập nhật dữ liệu hợp lệ của các giao dịch thuê xe và phần mềm có thể xử lý được tất cả nghiệp vụ để đưa ra báo cáo thống kê cần thiết cho doanh nghiệp.
IV.3. Tính bền vững
Phần mềm phải được thiết kế để có thể thêm các tính năng mới trong quá trình sử dụng phát sinh, tránh tình trạng không thể tái sử dụng lại phần mềm gây thất thoát và lãng phí.
IV.4. Tái sử dụng
Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo có thể tái sử dụng dữ liệu cho các mục đích khác của doanh nghiệp (vd:kế toán).
IV.5. Tài liệu
Phần mềm phải cung cấp tài liệu phân tích thiết kế kỹ thuật, hướng dẫn cài đặt, sử dụng và xử lý các sự cố. Tài liệu phải viết bằng tiếng Việt.
IV.6. Đóng gói
Phần mềm phải có mã nguồn kèm theo và đóng gói dưới dạng đĩa CD.
IV.7. Khả năng tiện dụng
Phần mềm phải tuân thủ các nguyên tắc chung về xây dựng các ứng dụng trên hệ điều hành Windows.

Smile>-
Thanks and Best Regards,
----------------------------||--------------------------------------
Phan Xuan Thang ( Mr. )
Chief Executive Officer – CEO
SLSoft Joint Stock Company ( SLSoft JSC )
A1 : 6/850 Lang street - Lang Thuong ward – Dong Da district - HaNoi city
A2 : 69/6 VoVan Dung street - O cho dua ward – Dong Da district - HaNoi city
T : 04.62.75.00.53
M : 0976.011.544 * 0976.719.791

Y : thangpx0707
  Trả lời
#2
cái này miến phi hay có phí vậy
  Trả lời
#3
phần mềm này có quản lý được siêu thị ko bạn ơi ?
  Trả lời
#4
Cám ơn bạn nhiều nha, thanks thanks
  Trả lời
#5
sao ko có links down phần mềm này hả bạn ơi ?
  Trả lời
#6
Bài viết rất bổ ích.Thanks!
  Trả lời
#7
Uhm.. chủ thớt không post link tải phần mềm nhỉ?
mà bạn ơi! mình cũng có câu hỏi giống bạn ở trên là phần mềm này có phí hay không?
và một thắc mắc nữa là mình không thấy hình ảnh nào của phần mềm
  Trả lời
#8
Cho link đi bạn, Big Grin
  Trả lời
#9
Phần mềm quản lý dịch vụ thuê xe oto
  Trả lời
#10
phần mềm này có quản lý được siêu thị ko bạn ơi ?
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách