[ Ava ♥ Sign ] Waiting without reason  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[ Ava ♥ Sign ] Waiting without reason
#1
[INDENT]
[Image: user1262952_pic1027893_1314159015.jpg] [Image: user1262952_pic1027897_1314159015.jpg]
[Image: user1262952_pic1027898_1314159015.jpg] [Image: user1262952_pic1027906_1314159193.jpg]
[Image: user1262952_pic1027908_1314159193.jpg] [Image: user1262952_pic1027910_1314159193.jpg]
[Image: user1262952_pic1027911_1314159193.jpg] [Image: user1262952_pic1027912_1314159193.jpg]
[Image: user1262952_pic1027916_1314159412.jpg] [Image: user1262952_pic1027919_1314159412.jpg]
[Image: user1262952_pic1027920_1314159412.jpg] [Image: user1262952_pic1027921_1314159412.jpg]


[Image: user1262952_pic1027917_1314159412.jpg]


[Image: user1262952_pic1027915_1314159412.jpg]


[Image: user1262952_pic1027909_1314159193.jpg]


[Image: user1262952_pic1027905_1314159193.jpg]


Nguồn : 2T
[/INDENT]

- Em thật ngốc ! : (
Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra ....
Chỉ để đợi 1 bàn tay mà suốt đời em cũng chẳng thể nắm được ....

  Trả lời
#2
[Image: user1262952_pic1027921_1314159412.jpg] ý nghĩa Smile
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách