• Avatar • 'Cause I love you, whether it's wrong or right  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
• Avatar • 'Cause I love you, whether it's wrong or right
#1
[INDENT]
[Image: tumblrl1qmb8vk6i1qzwyfio1500thumblarge.jpg]


[Image: 4648203585e6c88ff717zlarge.jpg] [Image: 10010494928c5ed068large.jpg]


[Image: tumblrlnu0qned581qke3gjo1500large.jpg] [Image: tumblrlmrt6eyv4x1qbgo5so1500largelargelarge.jpg]

[Image: 8c97f2b50017ad6e4e135682large.jpg] [Image: 4701915200283150378510000082208093223026...nlarge.jpg]

[Image: 1009266111310880744704large.jpg] [Image: tumblrlnxv1agdcx1qdxie1o1500large.jpg]

[Image: tumblrlh8tqqrqug1qg7z4yo1500large.jpg] [Image: tumblrlnwg0zhxff1qd2305o1500large.jpg]

[Image: tumblrlnhdpvp9tb1qcgk6ro1500large.jpg] [Image: tumblrlntxmxo8j21qhp4e9o1500large.jpg]

[Image: tumblrlnw4xkjyrw1qhxqpxo1500large.jpg] [Image: tumblrlnglxdtfjj1qccdo5o1500large.jpg]

[Image: papeblondebokehbyfabiosabatinicutegirlfa...5large.jpg] [Image: tumblrlbb7z8i5fx1qcoda9o1500largelarge1.jpg]

[Image: 12765012591381large.jpg]
[/INDENT]
- Em thật ngốc ! : (
Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra ....
Chỉ để đợi 1 bàn tay mà suốt đời em cũng chẳng thể nắm được ....

  Trả lời
#2
Đẹp quá à :x :x :x
Always Keep The Faith * HopeTo The End

[Image: 1254055812_AKF.png][/align]
  Trả lời
#3
[Image: tumblrlnu0qned581qke3gjo1500large.jpg] cái nảy đẹp
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách