Cuộc Thi Thiết Kế Ranks lần 1  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cuộc Thi Thiết Kế Ranks lần 1
#1
Kich Thước 220x50
[Image: 5e7623985fe07b82f3de96f639668747_47938704.uhmvag.gif]
Thành Viên Vàng Của Uhm.Vn
[Image: bc516ab31458c8454f356c7bdfa67721_47939062.admin.gif]
Admin Uhm
[Image: 2f9c8830aaa9b955b54b7a980d6a843a_47068763.toiyeu.gif]
#2
Làm em cái bằng với
Sống để trả thù - Tuấn Tài - :-tài
[Image: 5e7623985fe07b82f3de96f639668747_47938704.uhmvag.gif]
#3
Đẹp :x Nhưng hk thích màu hồng
Khi ác quỷ khóc, quyền lực của nó sẽ tiêu tan..................
Khi tới giới hạn của một thiên thần, nó sẽ trở thành ác quỷ.......................
#4
Thích màu xanh !^^
Sống để trả thù - Tuấn Tài - :-tài
[Image: 5e7623985fe07b82f3de96f639668747_47938704.uhmvag.gif]
#5

Ta thích màu đen cơ = =

Khi ác quỷ khóc, quyền lực của nó sẽ tiêu tan..................
Khi tới giới hạn của một thiên thần, nó sẽ trở thành ác quỷ.......................
#6
[Image: bc516ab31458c8454f356c7bdfa67721_47939062.admin.gif]
CỦa Admin
[Image: 2f9c8830aaa9b955b54b7a980d6a843a_47068763.toiyeu.gif]
#7
Xanh >Smile đẹp cơ , xanh đậm ấy !
Sống để trả thù - Tuấn Tài - :-tài
[Image: 5e7623985fe07b82f3de96f639668747_47938704.uhmvag.gif]
#8
Ăn Cờ NhéSmile)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
[Image: 2f9c8830aaa9b955b54b7a980d6a843a_47068763.toiyeu.gif]
#9
Cờ là cái quái gì hử anh Undecided
Sống để trả thù - Tuấn Tài - :-tài
[Image: 5e7623985fe07b82f3de96f639668747_47938704.uhmvag.gif]
#10
Lâu Rồi Không Vào Share lần 2 Ranks [Image: 9da625d4.gif]
[Image: e3cbacfbc1f0c6bc4ebe30ad93eed060_48753809.admin.gif]
[Image: 36c30dfbc7dc46a25101be84d1d1e458_48753810.giaovien.gif]
[Image: 87731e125f0156f9dc6e94c6193b8e80_48753811.member.gif]
[Image: e9ced32d42b71ccbd8a0f086ed44ade8_48753813.mod.gif]
[Image: 9a84c32c0f5ad708480d8c79034a91f8_48753815.smod.gif]
[Image: d94e0fa004f0cc1900c1470b14a48e18_48753816.vip.gif]
[Image: 2f9c8830aaa9b955b54b7a980d6a843a_47068763.toiyeu.gif]


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách