[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)
#21
* 10/09/12 - EUR/USD đang trong giai đoạn hoàn tất pha 4
Cặp tỷ giá này đã hoàn tất pha 3 trong chuỗi 5 sóng tăng giá theo mô hình IM (1,2,3,4,5) của v. Mục tiêu của đợt tăng giá này có thể hướng về 1.2900.

Chiến lược: Mua 1.2750. Mục tiêu: 1.2900. Dừng lỗ: 1.2700

[Image: EUR10.09.png]
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott) - by huylun_nt - 09-10-2012, 09:36 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách