[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)
#24
* 13/09/12 - Vàng - Sóng 4 vẫn chưa hoàn thành
Như chúng tôi đề cập trong phiên giao dịch hôm qua về mối tương quan giữa sóng 2 và sóng 4. Trong khi sóng 2 điều chỉnh 38.2% của sóng 1 và mô hình rất đơn giản thì sóng 4 đã thể hiện sự phức tạp nhưng chưa thể hiện sự điều chỉnh sâu đối với sóng 3.

Như vậy một sự kỳ vọng về mức điều chỉnh hơn 38.2% của sóng 3 đang khiến chúng tôi tin rằng sóng 4 vẫn chưa hoàn thành. Do đó chúng ta vẫn có thể bán ra để vét hết sóng 4.

Chiến lược: Bán 1732. Mục tiêu: 1722/1712. Dừng lỗ: 1737


[Image: 13.09.1.png]
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott) - by huylun_nt - 09-13-2012, 04:53 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách