[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)
#23
* 12/09/12 - Vàng - Sóng Elliott
Hôm nay chúng ta bàn đôi chút về mô hình cấu thành và mục tiêu của sóng v đang thể hiện trong thời gian qua.

Nhìn vào sóng v chúng ta có thể thấy rằng nó cũng đang được cấu thành từ chuỗi 5 sóng nhỏ hơn theo mô hình IM (1,2,3,4,5). Đồ thị có thể cho chúng ta thấy sóng 1 đã lớn hơn sóng 3 cụ thể là sóng 3 = 0.768% sóng 1. Như vậy độ lớn về giá của sóng 5 sẽ là nhỏ nhất trong 3 sóng và thường có mối quan hệ về tỷ lệ Fibo với sóng 3.

Điều này có nghĩa là nếu sóng 5 bắt đầu từ 1724 đã đạt được trong phiên giao dịch hôm qua thì nó sẽ không vượt quá mức 1778.

Mặc khác khi xét sóng 2 và sóng 4 thì chúng ta có thể thấy rằng sóng 2 chỉ điều chỉnh 38.2% sóng 1 và mô hình điều chỉnh rất đơn giản. Do đó chúng tôi kỳ vọng sóng 4 sẽ điều chỉnh hơn mức 38.2% của sóng 3 và mô hình điều chỉnh sẽ phức tạp hơn. Điều này có nghĩa là tốt nhất sóng 4 sẽ chưa kết thúc.

Nếu sóng 4 điều chỉnh như kỳ vọng thì ít nhất cũng phải về 1720 và tốt nhất nên về 1710. Nếu về 1720 thì mục tiêu sóng 5 chỉ có thể cao nhất là 1762 và nếu điều chỉnh về 1710 thì mục tiêu cao nhất của sóng 5 chỉ là 1752.

Tóm lại thì một sự kỳ vọng của sóng 4 điều chỉnh hơn mức 38.2% của sóng 3 và một mô hình điều chỉnh phức tạp hơn nên chúng tôi ưu tiên các trạng thái bán ra.

Chiến lược: Bán 1737. Mục tiêu 1727/1717. Dừng lỗ: 1742.

Mua khi nào sóng 4 điều chỉnh đủ điều kiện và chúng tôi sẽ cập nhật chiến lượt mua khi có dấu hiệu.


[Image: 12.09.1.png]
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott) - by huylun_nt - 09-12-2012, 07:36 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách