[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)
#26
* 18/09/12 - EUR/USD đang hướng về 1.3000?
Cặp tỷ giá vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất pha a của chuỗi 3 sóng điều chỉnh giảm giá theo mô hình Zigzag. Pha a có thể đưa về 1.3000 trước khi nhận sự phục hồi theo pha b.

Chiến lược: Bán 1.3100. Mục tiêu: 1.3000. Dừng lỗ: 1.3150


[Image: EUR18.09.png]
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott) - by huylun_nt - 09-18-2012, 06:16 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách