[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)
#34
* 02/10/12 - Vàng sẽ còn điều chỉnh giảm để hoàn thành sóng iv
Như vậy pha iv vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành và nó vẫn là một triangle (a,b,c,d,e) với b > a.

Hiện tại theo đánh giá thì vàng đang trong giai đoạn hoàn thành pha c với mục tiêu quay trở lại mức 1757. Sauk hi pha c kết thúc pha d sẽ đưa giá tăng trở lại trước khi đón nhận pha giảm giá cuối cùng để hoàn thành sóng iv.

Chiến lược: Bán 1779 – 1780. Dừng lỗ: 1785. Chốt lời 1770/1760

[Image: 02.10.1.png]
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott) - by huylun_nt - 10-02-2012, 08:22 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách