[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott)
#37
* 05/10/12 - Vàng - Sóng iv vẫn chưa thỏa điều kiện
Xét về điều kiện cùng cấp độ về sóng ta thấy nếu lấy iv ngay tại a tức iv đạt mức 1736 thì giữa iv và iii không thỏa vì 4 chỉ điều chỉnh chưa đạt được 1/3 iii về giá và về thời gian.

Mặc khác nếu lấy iv tại a thì ta có đường trendline (ii,iv) đã vi phạm nguyên tắc “không có bất kỳ mức giá nào thuộc iii lại cắt đường xu hướng ii,iv).

Từ 2 yếu tố trên chúng tôi cho rằng những động động vừa qua chỉ là một phần của iv tính từ mức kết thúc iii đến thời điểm hiện tại. Nếu như vậy iv sẽ được áp dụng mô hình nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta đi xét mô hình của ii.

Ta thấy ii là một Flat (a,b,c) và ii điều chỉnh hơn 61.8% của i. Do đó iv là một cái gì đó không phải là Flat (a,b,c). Áp dụng cho điều kiện hiện tại thì chỉ có một triangle với b vượt a là thỏa mãn điều kiện. Do đó có thể áp mô hình này cho iv.

Điều mà chúng ta cần giải đáp là vậy đâu là điểm b cần kết thúc để không vi phạm mô hình triangle này. Lý thuyết sóng Elliott có chỉ ra rằng ”b có thể vượt a nhưng không được vượt quá 125% a”. Nếu đem điều này vào ứng dụng chỗ này thì b sẽ không được vượt quá 1800.

Do đó đối với những ai theo trường phái sóng Elliott thì có thể tiếp tục đặt cược vào cho một sự điều chỉnh để iv có thể thỏa tất cả điều kiện. Nếu đúng như vậy thì chúng ta có thể bán ra và tất cả dừng lỗ trên 1800.

Chiến lược: Bán 1796 – 1797. Dừng lỗ: 1800.5. Mục tiêu: 1760


[Image: 05.10.1.png]
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
[update daily] cách phân tích thị trường Tiền Tệ ,giá Vàng...hôm nay sẽ ntn ( elliott) - by huylun_nt - 10-05-2012, 08:49 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách