theme Trung Thu 2013

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
theme Trung Thu 2013
#1
Share CSS theme Trung Thu
Sắp đến trung thu rồi. Hôm nay, mình sẽ share cho mọi người 1 theme trung thu (bản quyền của Raisun), mình chỉ thêm và chỉnh 1 vài chỗ cho phù hợp theo ý mình thôi.). Hy vọng sau này, em ấy sẽ trở lại và share nhiều theme đẹp hơn cho mọi người
Cùng vui trung thu nha!
PS: gần đây, mình bận việc nhà nhiều nên ko có tg để viết entry tâm sự, thôi thì tặng mọi người 1 cái theme xem như quà trung thu. Chúc các bạn có 1 đêm trung thu thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình


Trong trường hợp các bạn muốn dùng trình chỉnh sửa theme cũ thì có thể đăng nhập rồi vào các link sau.


Trường hợp các blog không thấy xuất hiện "Trình hướng dẫn chủ đề" trong Bảng điều khiển thì các bạn làm theo cách sau:
- Đăng nhập vào blog
- Vào trang Bài viết (Post), sau đó thêm vào sau URL của trang bài viết cụm từ ?detail
- Click Enter thì bạn đã vào trang Bài viết có chứa "Trình hướng dẫn chủ đề" và có thể sử dụng Theme wizard theo hướng dẫn trên.
Cách sử dụng Theme Wizard mới[Image: top11w.png]

<style type="text/css">
<!--
.yut-btn-light{background:transparent !important;border-style:none;}
#asb-nav-update-ctn{display:none;}#asb-nav-logo{display:none;}#asb-uh{border:none;}#hd{border-bottom:0;}#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;}#asb-nav-search{display:none;}#asb-nav .divider {display:none;}#asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;}#asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;}
a:hover{background-image:url(http://i.imgur.com/HyvoW.png);}
a:hover{font-familyConfusedegoe print, Times;font-style:italic;color:#ffffff!important;text-shadow:2px 2px 2px #ffffff!important;background:transparent;}
a{font-family:italic;}a:hover{color:#ffffff;text-decoration:none;}.first-of-type li:hover{background:transparent url(http://i.imgur.com/s6k0H.png);}
#widget-recentVisitor .bd .nickname{font-size:0px;}
#widget-recentVisitor .bd li{width:55px;margin:0 0px;}
#widget-recentVisitor .bd .profile-img{margin:0px 0 0px;}
#widget-recentPost li time{font-size:0px;}
#comment-form {background:transparent url(http://img11.imageshack.us/img11/6172/ne...ight:190px;}
.fields {background:url(http://i337.photobucket.com/albums/n368/...terfly.gif) no-repeat 17px 17px;}
#comment-form .fields .yut-btn{background:transparent url(http://no9.upanh.com/b4.s27.d2/25f16a10d...789.71.png) no-repeat center;height:30px;width:30px;border:0px;}
#comment-form .fields:hover .yut-btn{background:transparent url(http://no9.upanh.com/b6.s26.d1/052f6e29e...1099.7.png) no-repeat center;height:30px;width:30px;border:0px;}
#comment-form .fields .yut-btn .sm{height:27px;padding:0px 5px;text-indent:9999px;width:27px;}
#widget-recentComment li time{font-size:0px;}
#comment-list .comment-reply {font-family:Comic Sans MS;color:#ffffff;font-size:16px;}
.comment-content .user-link{font-weight:bold;color:#ffffff;}
body {background-attachment:fixed;}
#comment-list .reply-container {background:transparent url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274...y6wp-1.gif) no-repeat 93px 25px !important;}
#comment-list .reply-container textarea  {padding:16px 15px 12px 30px;height:80px;background:transparent url(http://np0.upanh.com/b1.s30.d2/68074b426...r-left:1px #5A4D5A solid !important;border-top:1px #5A4D5A solid !important;border-right:1px #5A4D5A solid !important;border-bottom:1px #5A4D5A solid !important;width:443px;color:#000000;font-style:italic;}
#comment-list .reply-container .vcard {padding:4px 4px 4px 4px;background:transparent url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274.../Backgrond 5/TIM-1.png);border:0;}
#comment-list .reply-container .vcard img {border:0;}
#comment-list .yut-btn {background:transparent url(http://i.imgur.com/zKDKP.png) no-repeat 0px -5px;width:5 5px;height:42px;border:none;}
#comment-list .yut-btn .sm {font-size:0;}
body{color:#CD853F;background:url(http://i941.photobucket.com/albums/ad252...ndoweb.gif) repeat top center;background-attachment:fixed;}#asb-header-ctn img{height:0px;width:0px;}
#hd {margin-bottom:0px;border-bottom:0px;background:transparent url(http://img405.imageshack.us/img405/9547/top11w.png) repeat-y center bottom;height:849px;border-bottom:0;}
#ft {font-size:0px;border-top:0px;padding:0 0 0 0;}
#ft{border:none;}
#ft p, #ft ul {display:none;}
#ft p {margin-bottom:0px;}
#ft li .divider {display:none;}
#blog-description{display:none;}
#blog-title{display:none;}
#w-profile-status .status-bubble {background:none;border:none;}
#article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel , 
#article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav, .yui-b .sidebar{background:transparent;border:none;}
#yui-gen7, #yui-gen6, #yui-gen*, #ft ul {display:none;}.yui-t6 .yui-b.yui-t6 #yui-main .yui-b , #yui-main , #pagination-bottom, .yui-b #sidebar2, .widget {border:none !important;}#article-navigation, #article-single, #article-supplement {background:transparent;border:none;}
#asb-menu li, 
#asb-menu li.current, 
#asb-menu li.current a, 
#asb-menu li a {background:transparent;border:none;}
#article-single, #article-supplement .yui-content , #comment-textarea, #article-single, #article-supplement {background:transparent;}
#article-listing {background:transparent;border:none!important;}.article-listing-ft {background:transparent;}#article-list {background:transparent;border:none !important;}#article-list.display-compact .img-wrap , #emotion-carousel {background:transparent;border:none !important;}
#emotion-carousel{display:none;}
#emotion-carousel {font-size:0px;}
.yui-b .sidebar{
text-shadow:0px 0px 16px red;}
#article-supplement {font-size:16px;color:#ffffff;}
#comment-list .comment-reply {font-size:12px;color:#ffffff;}
#w-profile-card .status .text{color:#ffffff;text-shadow:0px 0px 10px red;}
a {color:#ffffff;}
#article-listing .article .title, #article-single .article .title {font-size:22px;color:#ffffff;text-shadow:0px 0px 10px green;}
#article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel, 
#article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav, .yui-b .sidebar, #comment-list 
#asb-menu ul{border:none;}
#asb-nav-update-ctn{display:none;}
#asb-nav-logo{display:none;}
#asb-uh{border:none;}
#hd{border-bottom:0;}
#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;}
#asb-nav-search{display:none;}
#asb-nav .divider {display:none;}
#asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;}
#asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;}
#asb-nav li.nav-item a.nav-link{color:#ffffff;font-size:16px;text-shadow:0px 0px 16px green;}
#widget-recentPost h3, #widget-recentVisitor h3, #widget-recentComment h3, #widget-category h3, #widget-statistic h3, #widget-calendar h3, #widget-photoslide h3, #widget-following h3, #widget-calendar h3 {font-size:16px;font-family:Comic San MS;color:#C71585;text-decoration:blink;font-style:italic;text-align:center;}
#w-profile-card .status{background:transparent;border:none;}
#w-profile-status .status-bubble {background:none;}
#w-profile-name{text-align:center;color:#ffffff;text-shadow:0px 0px 16px red;padding-top:80px;}
#article-single
.article .title{text-align:center;color:#ffffff;text-decoration:blink;}
#article-list
.article .title{text-align:center;color:#ffffff;text-decoration:blink;}
.article.clrfix {font-weight:bold;color:#ffffff;}
.article.clrfix .bd p {font-weight:bold;color:#ffffff;}
#w-profile-card .status{width:150px;}
#w-profile-img-root{background:url(http://img842.imageshack.us/img842/1628/...sjq3ap.png) center no-repeat;height:218px;}
#w-profile-img-ctn img{height:0px;width:0px;}
.yut-pg-container .pg-next {background:url(http://i.imgur.com/LPMeC.png) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous {background:url(http://i.imgur.com/7ngeN.png) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-next .ico, .yut-pg-container .pg-previous .ico {visibility:hidden;}.yut-pg-container .pg-next:hover {background:url(http://i.imgur.com/LPMeC.png) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous:hover {background:url(http://i.imgur.com/7ngeN.png) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-break {background:transparent url(http://i.imgur.com/fsk8w.png) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-current-page{background:transparent url(http://i.imgur.com/PRudw.png) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page:hover, .yut-pg-container .pg-break:hover {color:white;background:transparent url(http://i.imgur.com/2urJi.png) no-repeat center;border:0px;}
#emotion-carousel, 
#article-listing .emotion {display:none;}
.article .tag .ico {background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/o...con/15.gif) no-repeat;width:20px;height:11px;}
#w-profile-card
.profile .ico{background:url(http://img210.imageshack.us/img210/2214/icondd.png) no-repeat center;}
.widget{margin-bottom:10px;padding:0px;border:0px;}
#widget-category li a{padding-left:0px;}
#widget-category .bd ul li.clrfix a .ico {background:transparent url(http://img210.imageshack.us/img210/2214/icondd.png) no-repeat;margin-left:0px;list-style:none;opacity:1;}
#widget-category .bd ul li:hover a .ico {background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/5158/iconmox.png) no-repeat;margin-left:0px;list-style:none;opacity:1!important;}
#widget-recentComment li, #widget-recentPost .bd ul li {margin-left:2px;list-style:none;padding:5px 0px 5px 15px;border-bottom:0px;background:transparent url(http://img210.imageshack.us/img210/2214/icondd.png) no-repeat left;}
#widget-recentComment li:hover{background:url(http://img842.imageshack.us/img842/5158/iconmox.png) no-repeat left;}#widget-recentPost .bd ul li:hover{background:url(http://img842.imageshack.us/img842/5158/iconmox.png) no-repeat left;}
#article-listing .bd .category .ico {background:url(http://img829.imageshack.us/img829/7272/...yoaci0.png) no-repeat;width:50px;height:50px;}
#article-single .bd .category .ico{background:url(http://img829.imageshack.us/img829/7272/...yoaci0.png) no-repeat;width:50px;height:50px;}
#article-single .comment-count .ico {width:57px;height:69px;background:transparent url(http://img256.imageshack.us/img256/8655/...l.png4.gif) left no-repeat;background-position:20px 0;margin-right:5px;}
#article-listing .article{border-top:hidden;background:url(http://a.imageshack.us/img265/5874/ngandong.png) no-repeat bottom center;}
#article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav{border-right:none;background:url(http://img24.imageshack.us/img24/2931/41266bc5xsxo4.png) repeat left bottom;border:none;}
#article-list, pagination-bottom, #emotion-carousel {border-right:none;background:url(http://img24.imageshack.us/img24/2931/41266bc5xsxo4.png) repeat-y left bottom;border:none;}
#article-breadcrumb{
height:257px;width:600px;background:transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5692/41...htn4xt.png) no-repeat center;}
#article-listing .article-listing-hd{
margin-bottom:0px;height:257px;width:600px;background:transparent url(http://img41.imageshack.us/img41/5692/41...htn4xt.png) no-repeat center;}
#article-bottom-nav {border:none;margin-top:0px;background:transparent url(http://img513.imageshack.us/img513/6654/...uskhel.png) no-repeat;height:257px;}
#pagination-bottom{border:none;height:257px;width:600px;background:transparent url(http://img513.imageshack.us/img513/6654/...uskhel.png) no-repeat;}
#article-single .actions{border:none;}
#article-navigation{display:none;}
.sidebar{background:transparent;border:0px!important;}
#w-profile-card{margin-left:1px;padding:0px;width:170px;}
#w-profile-img-ctn{margin:0 auto;width:192px;padding-top:10px;}
#w-profile-card .quick-links {width:192px;margin:10px auto;}
#widget-calendar nav, #widget-externalSource h3, #widget-statistic h3, #widget-category h3, #widget-recentVisitor h3, #widget-recentPost h3, #widget-followingList h3, #widget-recentComment h3{display:none;}
#sidebar1{width:170px;}
#sidebar2{width:170px;}
#article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav{width:600px;}
#article-list{
padding-left:12px;padding-right:12px;width:580px;}
#yui-main {margin-left:200px!important;}
#sidebar1 .hd{background:transparent url(http://img196.imageshack.us/img196/3889/...7krcei.png) no-repeat center bottom;height:148px;}
#sidebar2 .hd{background:transparent url(http://img196.imageshack.us/img196/3889/...7krcei.png) no-repeat center bottom;height:148px;}
#sidebar1 .bd{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/4241/41...wwsqaq.png);}
#sidebar2 .bd{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/4241/41...wwsqaq.png);}
.widget{border:none;background:url(http://img41.imageshack.us/img41/3270/41...xehdyd.png) no-repeat bottom;margin-left:1px;padding-bottom:147px!important;}
#comment-list .comment-item{border-top:hidden;background:transparent;}
#article-single .article-ft {background:url(http://imageshack.us/a/img339/8127/69136t3j0mqgx.png) no-repeat center;height:257px;}
#comment-list .vcard {position:relative;}
#comment-list .vcard a{z-index:9!important;}
#comment-list .vcard img {height:72px;width:73px;}
#comment-list .vcard {
background:url(http://img641.imageshack.us/img641/2015/avatarqz.png) no-repeat left top;height:100px;width:100px;padding:14px 0px 0px 14px;}
#comment-list .comment-content {margin-left:70px;}
#article-top-nav{font-size:0px;}
#article-top-nav .ft .action-carousel-show {display:none;}
#article-carousel .ft .action-carousel-hide {display:none;}
#ygubcmt .nologin a {border-left:3px #fff dotted;border-top:2px #fff double;border-right:3px #fff dotted;border-bottom:2px #fff double;background:transparent url( http://i383.photobucket.com/albums/oo274.../Backgrond 5/nen09.png) !important;color:#C71585;font-weight:bold;text-shadow:1px 1px 1px #C71585;}
#comment-textarea {background:transparent #C71585 dotted;border-top:3px #C71585 double;border-right:1px #C71585 dotted;border-bottom:3px #C71585 double!important;}
#EmoticonTable {background:#950DBF url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274.../Backgrond 5/nen09.png) !important;left:111px !important;border:1px #8b788b solid;width:489px !important;padding:15px 5px 15px 5px !important;}
#comment-form .vcard .ypfusercard {padding:4px 4px 4px 4px;background:transparent url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274.../Backgrond 5/nen09.png);}
#hd{min-width:1000px;}#ft, #bd{width:1000px;}
#sidebar1 {margin-right:20px!important;}#sidebar2 {margin-left:16px;}
.three-col .article .content embed, .three-col .article .content iframe, .three-col-left .article .content embed, .three-col-left .article .content iframe, .three-col-right .article .content embed, .three-col-right .article .content iframe {height:500px!important;width:500px!important;}
--></style>
<div class="subqc">
<div class="bdqc">
<div class="titleqc">
<a class="titlez" href="#"> </a>
</div>
<div class="noidungqc">
<a class="imgqc" href=""><img src="http://direct1.anhso.net/original/11/117463/1582011203722337.gif"></a>
<div class="textqc">
<div class="bdtext">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="subqc">
<div class="bdqc">
<div class="titleqc">
<a class="titlez" href="#"></a>
</div>
<div class="noidungqc">
<a class="imgqc" href="">&lt;&gt;</a>
<div class="textqc">
<div class="bdtext">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3>Kho Ứng Dụng</h3>
<ul>
<li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th&#x001ebf; Gi&#x001edb;i Ng&#x0001b0;&#x001edd;i &#x000110; &#x001eb9;p, H&#xec;nh &#x001ea2;nh Hot Girl" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico4"></div></span><div class="ottext">Girl Xinh</div></a></li>
<li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th&#x001ee7; thu&#x001ead;t Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico5"></div></span><div class="ottext">Thủ Thuật</div></a></li>
<li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Theme Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico6"></div></span><div class="ottext">Theme Blog 2013</div></a></li>
<li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Apple.com" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico7"></div></span><div class="ottext">Công Nghệ</div></a></li>
</ul>
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách