Theme trung thu

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Theme trung thu
#1
THEME TRUNG THU
19:26 30 thg 9 2012Công khai0 Lượt xem 0


THEME TRUNG THU

Demo hình giao diện cho blog
[Image: demothemetrungthu_zps9cd4a669.png]

Theme này dạng 3 cột các bạn nhớ nhá

Code<style type="text/css">

#blog_img img {height:200px;}#blog_img img:hover {height:auto;}


Nền toàn blog {}

body {background-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...imau-1.gif );background-attachment:fixed;}#hd {

margin-bottom:14px;border-bottom:0px solid white;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...huTop1.jpg ) repeat-y center;height:644px;} ;} /*Top blog*/

#doc3 {

background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...010mid.jpg ) top center fixed;} /*Mid blog*/#ft {font-size:0px;border-top:0px;padding:0 0 0 0;background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...010bot.jpg ) no-repeat center;height:377px;margin-top:0px;} /*Bott blog*/#asb-header {height:20px;}/*Điều chỉnh thanh menu*/

.yut-btn-light{background:transparent !important;border-style:none;}

#asb-nav-update-ctn{display:none;}#asb-nav-logo{display:none;}#asb-uh{border:none;}#hd{border-bottom:0;}#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;}#asb-nav-search{display:none;}#asb-nav .divider {display:none;}#asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;}#asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;}

a:hover{background-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...4c1ee1.png );}

a:hover{font-familyConfusedegoe print, Times;font-style:italic;color:#ffffff!important;text-shadow:2px 2px 2px #ffffff!important;background:transparent;}

a{font-family:italic;}a:hover{color:#ffffff;text-decoration:none;}.first-of-type li:hover{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55.../s6k0H.png );}

#widget-recentVisitor .bd .nickname{font-size:0px;}

#widget-recentVisitor .bd li{width:55px;margin:0 0px;}

#widget-recentVisitor .bd .profile-img{margin:0px 0 0px;}

#widget-recentPost li time{font-size:0px;}

#comment-form {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...5da11c.gif height:190px;}

.fields {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...878a82.gif ) no-repeat 17px 17px;}

#comment-form .fields .yut-btn{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...6a1e0b.png ) no-repeat center;height:30px;width:30px;border:0px;}

#comment-form .fields:hover .yut-btn{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...b405f3.png ) no-repeat center;height:30px;width:30px;border:0px;}

#comment-form .fields .yut-btn .sm{height:27px;padding:0px 5px;text-indent:9999px;width:27px;}

#widget-recentComment li time{font-size:0px;}

#comment-list .comment-reply {font-family:Comic Sans MS;color: #0000FF;font-size:14px;}

.comment-content .user-link{font-weight:bold;color:#ffffff;}

body {background-attachment:fixed;}

#comment-list .reply-container {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...9afdd9.gif ) no-repeat 93px 25px !important;}

#comment-list .reply-container textarea {padding:16px 15px 12px 30px;height:80px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...4fd833.jpg );border-left:1px #5A4D5A solid !important;border-top:1px #5A4D5A solid !important;border-right:1px #5A4D5A solid !important;border-bottom:1px #5A4D5A solid !important;width:443px;color:#000000;font-style:italic;}

#comment-list .reply-container .vcard {padding:4px 4px 4px 4px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...dd8992.png );border:0;}

#comment-list .reply-container .vcard img {border:0;}

#comment-list .yut-btn {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...9bc6f4.png ) no-repeat 0px -5px;width:5 5px;height:42px;border:none;}

#comment-list .yut-btn .sm {font-size:0;}#asb-nav-update-ctn{display:none;}

#asb-nav-logo{display:none;}

#asb-uh{border:none;}

#hd{border-bottom:0;}

#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;}

#asb-nav-search{display:none;}/*Xóa tìm kiếm*/#asb-nav .divider {display:none;}

#asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;}

#asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;} /*Trong suốt hàng trên cùng tiêu đề */a:hover{background-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...4c1ee1.png );} /*Hiệu ứng rê chuột */a:hover{font-familyConfusedegoe print, Times;font-style:italic;color:#FBFFF5!important;text-shadow:2px 2px 2px #ffffff!important;background:transparent;} /*Hiệu ứng rê chuột chữ viết nghiêng */

a{font-family:italic;}a:hover{color:#BA9154;text-decoration:none;}.first-of-type li:hover{background:transparent/*Fon chữ blog ẩn */

url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55.../s6k0H.png );}

#widget-recentComment li time{font-size:0px;}

#comment-list .comment-reply {font-family:Comic Sans MS;color:FFFFFF;font-size:14px;} /*Font chữ tiêu đề comment*/

.comment-content .user-link{font-weight:bold;color:#ffffff;}

body {background-attachment:fixed;}

#ft p {margin-bottom:0px;}

#ft li .divider {display:none;}

#blog-description{display:none;}

#blog-title{display:none;}

#w-profile-status .status-bubble; {background:none;border:none;}

#article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel ,

#article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav, .yui-b .sidebar{background:transparent;border:none;} /*Trong suôt blog*/

#yui-gen7, #yui-gen6, #yui-gen*, #ft ul {display:none;}.yui-t6 .yui-b.yui-t6 #yui-main .yui-b , #yui-main , #pagination-bottom, .yui-b #sidebar2, .widget {border:none !important;}#article-navigation, #article-single, #article-supplement {background:transparent;border:none;}

#asb-header #asb-header-ctn img {display:none;}

#asb-menu li,

#asb-menu li.current,

#asb-menu li.current a,

#asb-menu li a {background:transparent;border:none;} /*Trong suôt thanh menu*/#article-single, #comment-form-wrapper, #article-supplement .yui-content , #comment-textarea, #article-single, #article-supplement {background:transparent;}

#article-listing {background:transparent;border:none!important;}.article-listing-ft {background:transparent;}

#article-list {background:transparent;border:none !important;}#article-list.display-compact .img-wrap , #emotion-carousel {background:transparent;border:none !important;}

#emotion-carousel{display:none;}

#emotion-carousel {font-size:0px;}

.yui-b .sidebar{font-size:12px;color:#ffffff;}

#article-supplement {font-size:14px;color:#BD6DC0;}

#comment-list .comment-reply {font-size:12px;color:#2CE932;}

#w-profile-card .status .text{color:#2CE932;}

a {color:#ffffff;}

#article-listing .article .title, #article-single .article .title {font-size:22px;color:#2CE932;}

#article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel,

#article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav, .yui-b .sidebar, #comment-list

#asb-menu ul{border:none;}

#asb-nav-update-ctn{display:none;}

#asb-nav-logo{display:none;}

#asb-uh{border:none;}

#hd{border-bottom:0;}

#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;}

#asb-nav-search{display:none;}

#asb-nav .divider {display:none;}

#asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;}

#asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;}

#asb-nav li.nav-item a.nav-link{color:#ffffff;font-size:12px;}#widget-recentPost h3, #widget-recentVisitor h3, #widget-recentComment h3, #widget-category h3, #widget-statistic h3, #widget-calendar h3, #widget-photoslide h3, #widget-following h3, #widget-calendar h3 {font-size:14px;font-family:Comic San MS;color:#FFFFFF;text-decoration:blink;font-style:italic;text-align:center;}

#article-top-nav{display:none;}

#w-profile-card .status{background:transparent;border:none;}

#w-profile-status .status-bubble {background:none;}

ins ion */

#widget-recentComment .bd ul.force-wrap li{list-style-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...389d80.gif );}

#w-profile-name{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...51157b.gif ) center no-repeat;height:60px;}

#w-profile-img-root{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...28b942.jpg ) center no-repeat;height:255px;}

#w-profile-img-ctn img{height:0px;width:0px;}

.yut-pg-container .pg-previous, .yut-pg-container .pg-next, .yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-current-page, .yut-pg-container .pg-break {background:none;border-width:0px;font-family:papyrus;color:#ffffff;}#w-profile-card

.profile .ico{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...1aa95w.gif ) no-repeat center;}

#article-listing .bd .category .ico {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55.../icons.png ) no-repeat;width:20px;height:20px;}
#emotion-carousel,

#article-listing .emotion {display:none;} /*Xóa tâm trạng*/#article-single

.article .title{text-align:center;color:#ffffff;text-decoration:blink;}

#article-list

.article .title{text-align:center;color:#2CE932;text-decoration:blink;} /*Nhấp nháy tiêu đề*/#widget-statistic .bd dl dt {background:url(http://a.imageshack.us/img266/1410/4eb64321.gif ) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px;} /*Icon nhóm*/.article .tag .ico {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...oco/15.gif ) no-repeat;width:20px;height:11px;}/*Icontag*/#widget-recentPost .bd ul li {list-style-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...name-1.png );}#widget-category .bd ul li.clrfix a .ico{background:url(http://a.imageshack.us/img266/1410/4eb64321.gif ) no-repeat;} /*Icon*/#article-listing .article-listing-hd {background:url(http://a.imageshack.us/img84/6936/entries.jpg ) no-repeat center;height:313px;}/*Entry1*/

#article-top-nav {background:url(http://a.imageshack.us/img84/6936/entries.jpg ) no-repeat;height:313px;}/*Entry2*/

Chữ ký{}#article-single .article-ft {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...625318.gif ) no-repeat right;height:142px;}

.article.clrfix {font-weight:bold;color:#03FC24;}

.article.clrfix .bd p {font-weight:bold;color:#BD6DC0;}

.sidebar{background:transparent;border:0px!important;}

.widget{margin-bottom:10px;padding:0px;border:0px;}#w-profile-card{padding:0px;width:100%;}

#w-profile-img-ctn{margin:0 auto;width:192px;padding-top:10px;}

#w-profile-card .quick-links {width:192px;margin:10px auto;}

#widget-calendar nav, .widget h3{display:none;}

#sidebar1{width:150px;margin-left:75px;} /*Thu gọn Muodule1*/

#sidebar2{width:150px;margin-left:25px;} /*Thu gọn môdule2*/

#sidebar1 .hd{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...182200.gif ) no-repeat center bottom;height:46px;}/*topmodule*/

#sidebar2 .hd{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...182200.gif ) no-repeat center bottom;height:46px;}/*topmodule*/

#sidebar1 .bd{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...46bddc.png );} /*Midmodule*/

#sidebar2 .bd{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...46bddc.png );} /*Midmodule*/


.widget{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...635600.png ) no-repeat bottom;margin-right:9px;padding-bottom:43px!important;}/*bottmodule*/#article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav{width:550px !important;float:left;padding:5px 10px 10px 0px;}Ngăn dòng bài viết {}

#article-listing .article {margin-bottom:0px;border-top:hidden;background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...andong.png ) no-repeat bottom center;}Ngăn dòng comment{}

#comment-list .comment-item{background:url(http://a.imageshack.us/img441/6594/ngandongf.png) center bottom no-repeat;border:0px none transparent;}Nền entry{}

#article-navigation {margin-bottom:0px;background:transparent;height:165px;}

#article-top-nav {margin-bottom:0px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55.../topbv.png) no-repeat center;height:122px;}

#article-listing .article-listing-hd {font-size:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...ntries.jpg ) no-repeat center;height:313px;}Chuyển số trang bài viết{}

#w-profile-img-ctn img{height:0px;width:0px;}.yut-pg-container .pg-next {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...fb286b.png ) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...48eca4.png ) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-next .ico, .yut-pg-container .pg-previous .ico {visibility:hidden;}.yut-pg-container .pg-next:hover {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...fb286b.png ) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous:hover {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...48eca4.png ) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-break {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...23ecff.png ) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-current-page{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...831ad8.png ) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page:hover, .yut-pg-container .pg-break:hover {color:white;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...4a6bd6.png ) no-repeat center;border:0px;}#emotion-carousel, #article-listing .emotion {display:none;}Canh chỉnh phần bài viết tóm tắt toàn tập{}

#article-listing .img-wrap img {max-width:98%;float:left;padding:3px 10 10 10px;

height:120px;width:120px;}

#article-listing .img-wrap { float:left;padding:10px 10px 10px 10px;width:120px;
background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...b5b46b.png )
no-repeat center!important;height:120px;padding:6px;borderConfusedolid#8B008B;border-width:2px 2px 2px 2px;}

#widget-recentVisitor .bd .nickname{font-size:0px;}

#widget-recentVisitor .bd li{width:55px;margin:0 0px;}

#widget-recentVisitor .bd .profile-img{margin:0px 0 0px;}

#widget-recentPost li time{font-size:0px;}

#comment-form {background:transparent

Nền comment{}url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...5da11c.gif );height:190px;}

.fields {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...878a82.gif ) no-repeat 17px 17px;}

#comment-form .fields .yut-btn{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...6a1e0b.png ) no-repeat center;height:30px;width:30px;border:0px;}

#comment-form .fields:hover .yut-btn{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...b405f3.png ) no-repeat center;height:30px;width:30px;border:0px;}#comment-form .fields .yut-btn .sm{height:27px;padding:0px 5px;text-indent:9999px;width:27px;}

#widget-recentComment li time{font-size:0px;}

#comment-list .comment-reply {font-family:Comic Sans MS;color:#ffffff;font-size:16px;}

.comment-content .user-link{font-weight:bold;color:#ffffff;}

body {background-attachment:fixed;}

#comment-list .reply-container {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...9afdd9.gif ) no-repeat 93px 25px !important;}

#comment-list .reply-container textarea {padding:16px 15px 12px 30px;height:80px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...4fd833.jpg );border-left:1px #5A4D5A solid !important;border-top:1px #5A4D5A solid !important;border-right:1px #5A4D5A solid !important;border-bottom:1px #5A4D5A solid !important;width:443px;color:#000000;font-style:italic;}

#comment-list .reply-container .vcard {padding:4px 4px 4px 4px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...);border:0;}

#comment-list .reply-container .vcard img {border:0;}

#comment-list .yut-btn {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...9bc6f4.png ) no-repeat 0px -5px;width:5 5px;height:42px;border:none;}

#comment-list .yut-btn .sm {font-size:0;}

#comment-list .vcard img {height:72px;width:73px;}#comment-list .vcard {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...0e5683.png ) no-repeat left top;height:100px;width:100px;padding:14px 0px 0px 14px;}

#comment-list .comment-content {margin-left:70px;}#article-top-nav{font-size:0px;}

#article-top-nav .ft .action-carousel-show {display:none;}#article-carousel .ft .action-carousel-hide {display:none;}

#ygubcmt .nologin a {border-left:3px #fff dotted;border-top:2px #fff double;border-right:3px #fff dotted;border-bottom:2px #fff double;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...e6e8a2.png ) !important;color:#C71585;font-weight:bold;text-shadow:1px 1px 1px #C71585;}#comment-textarea {background:transparent #C71585 dotted;border-top:3px #C71585 double;border-right:1px #C71585 dotted;border-bottom:3px #C71585 double!important;}

#EmoticonTable {background:#950DBF url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...e6e8a2.png ) !important;left:111px !important;border:1px #8b788b solid;width:489px !important;padding:15px 5px 15px 5px !important;}

#comment-form .vcard .ypfusercard {padding:4px 4px 4px 4px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...000px;}#ft, #bd{width:1000px;}#sidebar1 {margin-right:20px!important;}#sidebar2 {margin-left:16px;}.three-col .article .content embed, .three-col .article .content iframe, .three-col-left .article .content embed, .three-col-left .article .content iframe, .three-col-right .article .content embed, .three-col-right .article .content iframe {height:500px!important;width:500px!important;}

#widget-recentComment li time{font-size:0px;}

#comment-list .comment-reply {font-family:Comic Sans MS;color:FFFFFF;font-size:15px;} /*Font chữ tiêu đề comment*/

.comment-content .user-link{font-weight:bold;color:#ffffff;}

body {background-attachment:fixed;}

a:hover{background-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...g);}/*Hiệu ứng rê chuột */a:hover{font-familyConfusedegoe print, Times;font-style:italic;color:#FBFFF5!important;text-shadow:2px 2px 2px #ffffff!important;background:transparent;} /*Hiệu ứng rê chuột chữ viết nghiêng */

Đổi icon cho phần tag của bài viết{}

.article .tag .ico {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii55...oco/15.gif ) no-repeat;width:20px;height:11px;}

#comment-list{height:400px;overflow-y:auto;} /*thanh cuộn (scroll) cho comment*/

#widget-category{height:400px;overflow-y:auto;} /*Nhóm*/
<style type="text/css">
#quangcao .subqc{margin:8px 4px 8px 0px;border-top: 1px solid #E9E9E9;width:100%;float:left;display:block;}
#quangcao .titleqc{font-weight:bold;line-height:13px;margin-bottom:0px;margin-top:5px;}
#quangcao .noidungqc{padding-top:3px;}
#quangcao .imgqc{width:100px;display:block;float:left;margin-right:8px;}
#quangcao .imgqc img{padding-top:3px;max-width:100px;max-height:72px;}
#quangcao .bdtext{line-height:13px;}
</style>
<div id="quangcao">
<div class="subqc">
<div class="bdqc">
<div class="titleqc">
<a class="titlez" href="#">Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</a>
</div>
<div class="noidungqc">
<a class="imgqc" href=""><img src="http://i1263.photobucket.com/albums/ii627/9xlovesexpro/1moiasa.gif"></a>
<div class="textqc">
<div class="bdtext">http://WWW.blog.yahoo.com/9xlovesexpro
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="subqc">
<div class="bdqc">
<div class="titleqc">


<!--Phần trang/pages-->


</ul>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div id="Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo">
<h3>Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</h3>
<ul>
<li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%90%E1%BA%B9p%2C+H%C3%ACnh+%E1%BA%A2nh+Hot+Girl" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico4"></div></span><div class="ottext">Girl xinh</div></a></li>
<li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BB%A7+thu%E1%BA%ADt+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico5"></div></span><div class="ottext">Thủ thuật</div></a></li>
<li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Theme+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico6"></div></span><div class="ottext">Theme</div></a></li>
<li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Apple.com" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico7"></div></span><div class="ottext">công nghệ</div></a></li>
</ul>
</div>
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách