theme khúc giao mùa

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
theme khúc giao mùa
#1
theme khúc giao mùa


[Image: demokhucgiaomua_zps34d2bd20.png]
<style type="text/css"> <!-- body{background:transparent;} #hd { margin-bottom:14px;border-bottom:0px solid white;background:transparent url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...abaner.jpg) repeat-y center;height:500px;} #asb-header {height:470px;} #doc3 { background:transparent url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...fcd680.png) repeat-y top center;} #ft {font-size:0px;border-top:0px;padding:0 0 0 0;background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...88cfc6.png) repeat center;height:216px;width:1024px;margin-top:1px;} #ft p {margin-bottom:0px;} #ft li .divider {display:none;} #article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel , #article-single.bd, #article-supplement, #article-bottom-nav,
.yui-b .sidebar{background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...ee1e0a.jpg);} #comment-list .comment-reply {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...suot-1.png);} body{color:#52F3FF;} .yui-b .sidebar{font-size:16px;color:#52F3FF;} #article-supplement {font-size:16px;color:#FFFF00;} #comment-list .comment-reply {font-size:16px;color:#FFF380;} #w-profile-card .status .text{color:#52F3FF;} a {color:#52F3FF;} #article-listing .article .title, #article-single .article .title {font-size:22px;color:#FFE87C;} #comment-form{background:transparent url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...height:180;} body {background-image:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...ment:fixed;} #blog-description{display:none;} #blog-title{display:none;} #asb-menu li.first, #asb-menu li.current a, #asb-menu li{border:0;background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...1ead28.gif) no-repeat;} #asb-menu li a, #asb-menu li.current a{border:0;color:#FFD800;} #asb-menu ul{border:none;} #asb-nav-update-ctn{display:none;} #asb-nav-logo{display:none;} #asb-uh{border:none;} #hd{border-bottom:0;} #asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;} #asb-nav-search{display:none;} #asb-nav .divider {display:none;} #asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;} #asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;} #asb-nav li.nav-item a.nav-link{color:#FFFFFF;font-size:14px;} #emotion-carousel{display:none;} #w-profile-status .status-bubble {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...c7123c.png);} .yut-btn{background:transparent url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...764211.gif) no-repeat;height:26px;width:67px;border:none;}
#article-top-nav {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438...iaomua.jpg) no-repeat;height:300px;}
--> </style>
<style type="text/css">
#quangcao .subqc{margin:8px 4px 8px 0px;border-top: 1px solid #E9E9E9;width:100%;float:left;display:block;} #quangcao .titleqc{font-weight:bold;line-height:13px;margin-bottom:0px;margin-top:5px;} #quangcao .noidungqc{padding-top:3px;} #quangcao .imgqc{width:100px;display:block;float:left;margin-right:8px;} #quangcao .imgqc img{padding-top:3px;max-width:100px;max-height:72px;} #quangcao .bdtext{line-height:13px;} </style>
<div id="quangcao">
<div class="subqc"> <div class="bdqc"> <div class="titleqc"> <a class="titlez" href="#">Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</a> </div> <div class="noidungqc"> <a class="imgqc" href=""><img src="http://i1263.photobucket.com/albums/ii627/9xlovesexpro/1moiasa.gif"></a> <div class="textqc"> <div class="bdtext">http://WWW.blog.yahoo.com/9xlovesexpro </div> </div> </div> </div> </div>
<div class="subqc"> <div class="bdqc"> <div class="titleqc">


<!--Phần trang/pages-->


</ul> </div>
<div style="clear:both;"></div>
<div id="Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo"> <h3>Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</h3> <ul> <li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%90%E1%BA%B9p%2C+H%C3%ACnh+%E1%BA%A2nh+Hot+Girl" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico4"></div></span><div class="ottext">Girl xinh</div></a></li> <li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BB%A7+thu%E1%BA%ADt+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico5"></div></span><div class="ottext">Thủ thuật</div></a></li> <li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Theme+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico6"></div></span><div class="ottext">Theme</div></a></li> <li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Apple.com" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico7"></div></span><div class="ottext">công nghệ</div></a></li> </ul> </div>

Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách