Shere theme Nice girl

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Shere theme Nice girl
#1
Shere theme Nice girl

Ai yêu thik sự gợi cảm và dịu dàng thì dùng theme này nhé! Yoo chỉ TK những phần cơ bản, bạn thik gì thì tự đưa code vào thêm nhé! Xemdemo này:
[Image: thememoi.jpg]

Code đây:

<style>

/*Code by Yoo Blog*/

html{background:transparent url(http://i337.photobucket.com/albums/n368/...S/bet2.jpg) top center fixed;}

body{background:transparent url(http://i337.photobucket.com/albums/n368/...S/bet2.jpg) top center fixed;}

#asb-menu ul{border:none;}

#asb-menu li a {height:30px;line-height:30px;display:block;border:0px;color:#FF8C00;font-size:10px;}

#asb-menu{width:970px;margin:10px auto;}

#asb-header hgroup {visibility:hidden;}

#asb-nav-update, #asb-nav-posts, #asb-nav-photo, #asb-menu, #asb-nav span.ico, #asb-nav-mail, #asb-nav-yahoo, #asb-nav-help, #asb-nav-search span.search-secondary, #asb-nav li .divider{font-size:10px;}

#asb-menu li{width:80px;text-transform:none;}

#asb-menu li.first {width:100px;}

#asb-nav li.nav-item a.nav-link:hover{color:#FF8C00;}#asb-nav-search span.search-primary{background:transparent;border:0px;}

#asb-nav li.nav-item a.nav-link:hover{color:#FF8C00;}

#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;border:0px;}

#hd {margin-bottom:0px;border-bottom:0px;background:transparent url(http://i337.photobucket.com/albums/n368/...ES/bet.jpg) repeat-y center bottom;height:538px;}

#ft {margin-bottom:0px;border-bottom:0px;background:transparent url(http://i337.photobucket.com/albums/n368/...047603.gif) no-repeat center bottom;height:50px;}

#ft{border:none;}

#ft p, #ft ul {display:none;}

a, .common-text-color {text-decoration:none;color:#5FAEF8;}

a:hover, .common-text-color:hover{color:green;}

body {font:13px/1.231 arial, helvetica, clean, sans-serif;}

html{color:#444;}

#asb-nav, #asb-uh , .sidebar, .widget, .yui-b #sidebar2, #emotion-carousel, #article-list, #pagination-bottom, #article-navigation, #article-carousel, #article-single, #article-supplement.new-style-supplement, .article-nav {background:transparent;border:none;}

#asb-uh {background:url(http://i1052.photobucket.com/albums/s455...-nav-1.png) repeat;border-bottom:1px solid #FFF;}

#asb-nav .expanded {background:transparent;}

#asb-nav-update-ctn {background:url(http://i1052.photobucket.com/albums/s455...-nav-1.png) repeat;background-color:transparent;position:absolute;top:21px;}

#asb-header hgroup {width:200px;height:232px;background:url(http://i1052.photobucket.com/albums/s455...o-byhh.png) no-repeat left top;margin:34px auto 0px;}

#asb-header hgroup:hover {background:url(http://i1052.photobucket.com/albums/s455...o-byhh.png) no-repeat right top;}

#blog-description, #asb-header h2 {display:none;}

#asb-header h1, #blog-title {width:200px;height:232px!important;font-size:50px;opacity:0.0;}

#yui-main .yui-b {width:auto!important;padding-top:20px;background:transparent;}

.yui-b {width:240px!important;padding:20px 26px 18px 20px;background:transparent url(http://i1200.photobucket.com/albums/bb32...itled2.png) no-repeat center bottom;}

#sidebar1.sidebar{width:240px;padding:0px;background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434...ngsuot.png) no-repeat center top;padding-top:55px;}

#sidebar2.sidebar{background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434...ngsuot.png);}

.widget {width:240px;padding:0px;border-top:none;}

.widget h3 {color:black;text-transform:lowercase;text-transform:capitalize;font-size:20px;font-weight:bold;text-align:center;font-family:HL Scomic;text-shadow:1px 1px 1px white;padding:10px 0;}

.widget h3:hover{text-decoration:underline;}

#widget-calendar .hd h3 {float:none;}

#widget-recentVisitor .hd a {position:absolute;top:95%;right:15px;}

#widget-statistic .hd h3 {padding:10px 0;}

.widget .hd {height:54px;width:250px;background:url(http://i1052.photobucket.com/albums/s455...widget.png) no-repeat right bottom;}

#widget-recentPost li time, #widget-recentComment li time {display:none;}

#w-profile-card{width:240px;}

#w-profile-name {padding:10px 0;font-size:22px;color:green;}

#w-profile-card .bd {padding-left:24px;}

#w-profile-card .status {border:1px solid black;background-color:white;}

#w-profile-status .status-bubble{width:30px;height:10px;background-color:transparent;padding-top:5px;}

#w-profile-card .status .ico {background:url(http://i1052.photobucket.com/albums/s455...bubble.png) no-repeat left top;}

#w-profile-card .status .text {color:red;}

#widget-recentPost li, #widget-category li, #widget-recentComment li {position:relative;color:green;padding:4px 0;margin-left:15px;}

#widget-recentPost li {list-style-type:decimal;}

#widget-category li {list-style-type:decimal-leading-zero;}

#widget-recentComment li {list-style-typeConfusedquare;}

#widget-category li a, #widget-recentPost li a {color:#444;height:auto;white-space:nowrap;}

#widget-recentComment li a {color:#444;height:auto;}

#widget-category li a, #widget-recentPost li a {display:inline-block;}

#widget-recentComment li a {display:inline-block;}

#widget-tag .size-4:hover, #widget-category li a:hover, #widget-recentComment li a:hover, #widget-recentPost li a:hover {color:green;text-shadow:1px 1px 1px white;}

#widget-category li .ico, #widget-calendar {display:none;}

#widget-category li a {padding-left:0px;float:none;max-width:100%;}

#widget-tag .size-4 {color:#444;}

#widget-statistic .bd dd {list-style-type:circle;margin:2px 0 2px 0;}

#widget-statistic .bd dt{list-style-typeConfusedquare;}

#article-list {float:left;padding:0px 0 0 17px;background:url(http://i1200.photobucket.com/albums/bb32...center.png) repeat center;}

#article-listing .article {float:left;width:330px;height:170px;margin:0 10px 10px 0;padding:0px;border-top:none;font-size:102%;border-bottom:1px solid #ccc;}

#emotion-carousel, #article-listing .article .emotion, #article-listing .category, #article-listing .meta, #article-listing .actions, #article-listing .tag{display:none;}

#article-listing .article .title{text-transform:uppercase;font-size:100%;display:inline-block;}

#article-listing .article .title:hover{text-transform:uppercase;font-size:100%;}

#article-listing .img-wrap img {float:left;max-width:100%;width:110px;height:110px;padding:4px;}

#article-listing .img-wrap {float:left;background:brown;margin-right:5px;}

#article-listing .article .summary {display:none;}

#article-listing .article .summary-short {display:block;padding:0 6px 0 6px;text-align:justify;}

#pagination-bottom {padding:10px 0;}

.yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-break{height:25px;line-height:25px;width:25px;border:1px solid green;background-color:green;color:white;}

.yut-pg-container .pg-current-page, .yut-pg-container .pg-page:hover, .yut-pg-container .pg-break:hover{line-height:24px;border:1px solid green;background-color:#0e6600;color:#EEE;}

.yut-pg-container .pg-next, .yut-pg-container .pg-previous{background-color:transparent;background-image:none;border:none;}

/*Icon next prew*/

.yut-pg-container .pg-next .ico, .yut-pg-container .pg-next-disabled .ico{background-image:url(http://files.myopera.com/hhungphotos/alb...2/next.png);}

.yut-pg-container .pg-next .ico{background-position:0 -27px;}

.yut-pg-container .pg-next .ico:hover{background-position:0 0px;}

.yut-pg-container .pg-next-disabled .ico{background-position:0 0px;}

.yut-pg-container .pg-previous .ico, .yut-pg-container .pg-previous-disabled .ico{background-image:url(http://files.myopera.com/hhungphotos/alb...2/prev.png);}

.yut-pg-container .pg-previous .ico{background-position:0 -27px;}

.yut-pg-container .pg-previous .ico:hover{background-position:0 0px;}

.yut-pg-container .pg-previous-disabled .ico{background-position:0 0px;}

.yut-pg-container .pg-previous .ico, .yut-pg-container .pg-next .ico{width:16px;height:27px;}

.yut-pg-container .pg-previous, .yut-pg-container .pg-next {height:27px;line-height:22px;width:20px;}

#article-bottom-nav, #article-navigation .hd, #article-breadcrumb{display:none;}

#article-carousel li{margin-right:17px;}

#article-navigation{margin-bottom:0px;min-height:90px;background:url(http://i1052.photobucket.com/albums/s455...rticle.png) no-repeat center top;}

#article-top-nav{min-height:80px;}

#carousel {margin:30px 0 0px;}

#article-single .category {margin-bottom:0px;padding-top:40px;border-top:1px solid #CCC;font-size:0px;}

#article-single .category .ico{display:none;}

#article-single .actions {border:none;}

#article-single.bd{background:url(http://i1200.photobucket.com/albums/bb32...center.png) repeat center;}

#article-single .article .content {margin-bottom:0px;}

#article-single #socialGroup-bottom{padding:0px;}

#article-supplement .yui-nav {width:699px;height:99px;background:url(http://i1052.photobucket.com/albums/s455...rticle.png) no-repeat bottom;border-bottom:none;}

#article-supplement .yui-nav .selected{background:none;}

#article-supplement .yui-content{padding:20px 10px 20px 10px;}

#comment-list .comment-item {border-top:0px;}

#comment-list .comment-item, .new-style-supplement #comment-form-wrapper{outline:#DDD double 3px;background:#F7F7F7;}

.new-style-supplement #comment-list .comment-item {padding:15px 0;margin-top:15px;}

.action-delete-comment, .action-delete-reply {display:none;}

</style>
<style type="text/css">

#quangcao .subqc{margin:8px 4px 8px 0px;border-top: 1px solid #E9E9E9;width:100%;float:left;display:block;}#quangcao .titleqc{font-weight:bold;line-height:13px;margin-bottom:0px;margin-top:5px;}#quangcao .noidungqc{padding-top:3px;}#quangcao .imgqc{width:100px;display:block;float:left;margin-right:8px;}#quangcao .imgqc img{padding-top:3px;max-width:100px;max-height:72px;}#quangcao .bdtext{line-height:13px;}</style>
<div id="quangcao">
<div class="subqc"><div class="bdqc"><div class="titleqc"><a class="titlez" href="#">Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</a></div><div class="noidungqc"><a class="imgqc" href=""><img src="http://i1263.photobucket.com/albums/ii627/9xlovesexpro/1moiasa.gif"></a><div class="textqc"><div class="bdtext">WWW.blog.yahoo.com/9xlovesexpro</div></div></div></div></div>
<div class="subqc"><div class="bdqc"><div class="titleqc">


<!--Phần trang/pages-->


</ul></div>
<div style="clear:both;"></div>
<div id="Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo"><h3>Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</h3><ul><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%90%E1%BA%B9p%2C+H%C3%ACnh+%E1%BA%A2nh+Hot+Girl" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico4"></div></span><div class="ottext">Girl xinh</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BB%A7+thu%E1%BA%ADt+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico5"></div></span><div class="ottext">Thủ thuật</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Theme+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico6"></div></span><div class="ottext">Theme</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Apple.com" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico7"></div></span><div class="ottext">công nghệ</div></a></li></ul></div>
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách