[Theme] Halloween xanh rùng rợn ^^

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Theme] Halloween xanh rùng rợn ^^
#1
[Theme] Halloween xanh rùng rợn ^^

Tiếp tục cơn cuồng loạn màu xanh của Cherries, sau theme We♥chat sẽ là theme Halloween xanh xanh rùng rợnnnnn
[Image: ss5h.G79I4f2mfaYUZ6frw.jpg]

code:
<style>body{background:url(http://blog.yimg.com/1/qtoJBy97s5.5G_oUj...GOqEIA.jpg) repeat center;background-attachment:fixed;}a:hover {color:#3b8f16;font-family:Verdana;}a {color:#2d6913;font-family:Verdana;}body {color:#162001;font-family:Verdana;}#asb-nav li.nav-item a.nav-link {color:#fff;}#w-profile-card .status .text {color:#000;}#w-profile-name {text-transform:uppercase;text-align:center;color:#488c1f;}#hd {background:transparent url(https://lh5.googleusercontent.com/-uGNaK...banner.png) no-repeat top center;height:500px;border:none;}#asb-header #asb-header-ctn img {display:none;}#bd, #ft, #asb-menu li.first, #asb-menu li, #asb-menu li.current, #article-navigation, #article-single, #article-list, .widget, .yui-t6 .yui-b, #emotion-carousel, #asb-menu li.first, #asb-menu li, #asb-menu li.current, #article-navigation, .yui-b #sidebar1, .yui-b #sidebar2, #pagination-bottom, #article-supplement, #article-listing, #article-single, #article-supplement.new-style-supplement {background:transparent;border:none!important;}#ft{background:transparent;height:50px;border:none;}#search-result-info, #article-listing-toggle {margin:80px 0 0 20px;}#asb-menu li.first, #asb-menu li, #asb-menu li.current, #asb-menu li.current a, #asb-menu li a, #asb-uh, #asb-nav {background:transparent;border:none;color:#ffffff;}#emotion-carousel, #article-listing-toggle, #article-breadcrumb, #blog-title, #blog-description, #widget-recentComment li time, #widget-recentComment li time a, #widget-recentPost .bd time, #widget-recentVisitor p{display:none;}#asb-menu {background:transparent;margin-left:50px;margin-top:390px;margin-left:430px;width:300px;}#asb-menu ul {border:none;}
.yut-pg-container .pg-next {background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-i7V0n...2/next.png) no-repeat center;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous {background:url(http://direct1.anhso.net/original/16/168...814253.png) no-repeat center;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-next:hover {background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-eHiAZ...-hover.png) no-repeat center;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous:hover {background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-RraLO...+hover.png) no-repeat center;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-next .ico, .yut-pg-container .pg-previous .ico {visibility:hidden;}.yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-break {font-size:0px!important;color:#6fc1a5;background:transparent url(https://lh3.googleusercontent.com/-IsXa8...number.png) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container.pg-current-page{color:#4f957d;background:transparent url(http://direct1.anhso.net/original/16/168...812521.png) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page:hover, .yut-pg-container .pg-break:hover {color:#4f957d;background:transparent url(https://lh6.googleusercontent.com/-IQdx1...ehover.png) no-repeat center;border:0px;}#article-single .comment-count .ico {background:url(http://direct1.anhso.net/original/16/168...cle-single .bd .title {color:#2d6913;text-align:center;}#article-supplement, #ygubcmt textarea, #comment-form, #comment-list .comment-item:first-child, #comment-list .first#comment-list .reply-container, #article-navigation, .article-nav, #article-bottom-nav.article-nav, #article-top-nav.collapse.article-nav, #article-carousel, #article-top-nav .ft .action-carousel-show, #article-carousel .ft .action-carousel-hide, #pagination-bottom, #emotion-carousel{background:transparent;}#widget-externalSource h3,#widget-category h3, #widget-recentPost h3, #widget-recentComment h3, #widget-statistic h3, #widget-recentVisitor h3, #widget-calendar h3, #widget-followingList h3, #widget-tag h3,.widget h3 {font-size:0px;}#widget-recentVisitor .hd {background:transparent url(https://lh5.googleusercontent.com/-1PDzd...sitors.png) no-repeat center;height:44px!important;}#widget-calendar .hd {background:transparent url(https://lh6.googleusercontent.com/-TuPfs...lendar.png) no-repeat center;height:44px!important;}#widget-statistic .hd {background:transparent url(https://lh5.googleusercontent.com/-RcfZa...tistic.png) no-repeat center;height:44px!important;}#widget-tag .hd {background:transparent url(https://lh4.googleusercontent.com/-YsDer...2/tags.png) no-repeat center;height:44px!important;}#widget-category .hd {background:transparent url(https://lh4.googleusercontent.com/-VNCfV...tegory.png) no-repeat center;height:44px!important;}#widget-recentComment .hd {background:transparent url(https://lh5.googleusercontent.com/-hefLV...omment.png) no-repeat center;height:44px!important;}#widget-recentPost .hd {background:transparent url(https://lh6.googleusercontent.com/-6QlAK...2/post.png) no-repeat center;height:44px!important;}#widget-followingList .hd {background:transparent url(https://lh6.googleusercontent.com/-M_ELF...friend.png) no-repeat center;height:44px!important;}#widget-externalSource .hd {background: transparent url(https://lh5.googleusercontent.com/-GH6aF...widget.png) no-repeat center; height:44px;}.widget.hd {background: transparent url(https://lh5.googleusercontent.com/-GH6aF...widget.png) no-repeat center; height:44px;}#widget-recentVisitor .hd a {font-size:0px;background:transparent;}.article-listing-ft{float:left;width:100%;}#article-listing {margin-top:40px;}#article-listing, .article-listing-bd {background:transparent;border:none;}#article-listing .article {background:transparent;border:none !important;float:left;}#article-listing .article .actions , #article-list .article .actions span.divider {display:none;}#article-listing .article .hd {margin-bottom:0px;}#article-listing .article .bd{background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-KorfO...ground.jpg) no-repeat top center;height:255px;width:650px;padding:15px 10px 10px 20px;margin-left:0px;}#article-listing .article .img-wrap img {width:140px;max-height:140px;float:right;margin-right:10px;background-color:#FFFFFF;border:1px solid #000000;}#article-listing .article .category {display:none;}#article-listing .article .bd a.title {background:transparent;font-size:16px;height:40px;line-height:34px;color:#FFFFFF;border:none !important;}#w-profile-name-wrap.inline-edit-targetwrap {height:20px!important;}#w-profile-name {text-transform:uppercase;text-align:center;color:#2d6913;font-size:16px;}#asb-nav-update-ctn, #asb-nav-search, #asb-nav .divider, #blog-title, #blog-description, #asb-nav-logo, #emotion-carousel, #asb-nav-search button{display:none;}</style>


<style type="text/css">#quangcao .subqc{margin:8px 4px 8px 0px;border-top: 1px solid #E9E9E9;width:100%;float:left;display:block;}#quangcao .titleqc{font-weight:bold;line-height:13px;margin-bottom:0px;margin-top:5px;}#quangcao .noidungqc{padding-top:3px;}#quangcao .imgqc{width:100px;display:block;float:left;margin-right:8px;}#quangcao .imgqc img{padding-top:3px;max-width:100px;max-height:72px;}#quangcao .bdtext{line-height:13px;}</style>
<div id="quangcao">
<div class="subqc"><div class="bdqc"><div class="titleqc"><a class="titlez" href="#">Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</a></div><div class="noidungqc"><a class="imgqc" href=""><img src="http://i1263.photobucket.com/albums/ii627/9xlovesexpro/1moiasa.gif"></a><div class="textqc"><div class="bdtext">WWW.blog.yahoo.com/9xlovesexpro</div></div></div></div></div>
<div class="subqc"><div class="bdqc"><div class="titleqc">


<!--Phần trang/pages-->


</ul></div>
<div style="clear:both;"></div>
<div id="Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo"><h3>Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</h3><ul><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%90%E1%BA%B9p%2C+H%C3%ACnh+%E1%BA%A2nh+Hot+Girl" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico4"></div></span><div class="ottext">Girl xinh</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BB%A7+thu%E1%BA%ADt+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico5"></div></span><div class="ottext">Thủ thuật</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Theme+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico6"></div></span><div class="ottext">Theme</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Apple.com" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico7"></div></span><div class="ottext">công nghệ</div></a></li></ul></div>
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách