Các a cho e hỏi beat bài này dùng kĩ thuật mc-in a beat thì mình xen chữ như thế nào ?? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Các a cho e hỏi beat bài này dùng kĩ thuật mc-in a beat thì mình xen chữ như thế nào ??
Options

Các a cho e hỏi beat bài này dùng kĩ thuật mc-in a beat thì mình xen chữ như thế nào ?? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN