Lập Trình Viên Android  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lập Trình Viên Android
#1
Tuyển lập trình viên android

Chúng tôi tìm kiếm lập trình viên Android, thiết kế và hỗ trợ các ứng dụng trên nền tảng mobile. Là một nhà phát triển, bạn sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển và các nhà thiết kế khác để thúc đẩy sự phát triển và mở rộng các ứng dụng của chúng tôi trong lĩnh vực công nghệ mới.

Trách nhiệm:
• Phát triển ứng dụng, tích hợp ứng dụng bên thứ 3
• Phối hợp với các trưởng dự án và các thành viên khác nhóm sản phẩm
• Đóng góp ý tưởng sản phẩm mới để cải thiện sản phẩm
• Tham gia vào các hoạt động phát triển nhanh

Kỹ năng bắt buộc:
• 2-3 năm kinh nghiệm với Android và bộ công cụ
• Kinh nghiệm với REST dịch vụ web API
• Kinh nghiệm viết GUI cho Android
• Phải rất thông thạo Java
• Kinh nghiệm với Cocoa, CocoaTouch
• Kinh nghiệm phát hiện / sửa chữa các vấn đề sử dụng bộ nhớ
• Kiến thức về quá trình phân phối trên Google Play
• Năng động tổ chức tốt và kỹ năng giải quyết vấn đề
• Có kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt cả tiếng Anh và Việt
• Quen thuộc với mô hình phát triển tương tác ứng dụng, quản lý bộ nhớ, tập tin I / O, mạng và lập trình đồng thời
• Các kỹ năng chuyên sâu trong việc sửa lỗi và khả năng sử dụng sức mạnh đội ngủ để giải quyết vấn đề.

Kinh nghiệm cần thiết
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng, bao gồm các ứng dụng trên Client-server
• Kinh nghiệm thiết kế hướng đối tượng
• Kinh nghiệm phát triển phần mềm Agile
• Kinhnghiệmpháttriển location base trên mobile
• Kiến thức của các three 20
• Kinh nghiệm của các trình ứng dụng cửa hàng

Loại công việc: Toàn thời gian hoặc freelance
Mức lương: thoả thuận
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Tên công ty: Tập đoàn Truyền Thông Tích Hợp
Website: http://www.integration.vn
Địa chỉ: 8A Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Nguyễn Hải Long
Email: hailong.nguyen@integration.vn or hailong.nguyen@faceinteraction.vn
Lưu ý: Chỉ có các ứng viên được chọn mới được mời tham gia phỏng vấn.
Các vị trí tuyển dụng khác:
http://www.nguyenhailong.net/tuyen-lap-trinh-vien-php
http://www.nguyenhailong.net/tuyen-lap-t...iphone-ios
http://www.nguyenhailong.net/tuyen-lap-t...en-android
http://www.nguyenhailong.net/tag/tuyen-lap-trinh-vien
http://www.nguyenhailong.net/tuyen-thuc-...ng-seo-sem
http://www.nguyenhailong.net/tuyen-thuc-...-marketing
http://www.nguyenhailong.net/tuyen-lap-t...to-cao-cap
http://www.nguyenhailong.net/tuyen-dung
  Trả lời
#2
rty 6yrutrytryretretweer
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách