Cty Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 70.000 tỷ đồng cho năm 2020 tại Việt Nam | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Cty Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 70.000 tỷ đồng cho năm 2020 tại Việt Nam
Options

Cty Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 70.000 tỷ đồng cho năm 2020 tại Việt Nam | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN