Túi Đắp Mắt Thảo Mộc Regain giảm mệt mỏi, thâm quầng, mất ngủ  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Túi Đắp Mắt Thảo Mộc Regain giảm mệt mỏi, thâm quầng, mất ngủ
#1
TÚI Đ[FONT=&quot]Ắ[/FONT]P M[FONT=&quot]Ắ[/FONT]T TH[FONT=&quot]Ả[/FONT]O M[FONT=&quot]Ộ[/FONT]C REGAIN - GIÁ 150,000 VNĐ


Công d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng

Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i vùng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, thâm qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng, thông mũi

Cách dùng

S[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng theo cách [FONT=&quot]ấ[/FONT]m:

Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] túi mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i trong lò vi-ba t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 30 giây – 1 phút

Đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p túi lên vùng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t (nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]m m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t trong lúc đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p).

S[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng theo cách l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh:

Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] túi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t vào t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 3-5 phút

Đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p túi lên vùng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t (nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]m m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t trong lúc đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p).

L[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý:


B[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i khô ráo

Khi s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, Nên lót 1 l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p khăn đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tránh làm d[FONT=&quot]ơ[/FONT] túi
Nguyên li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u

g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o n[FONT=&quot]ế[/FONT]p, trà, hoa nhài, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i


Túi đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp nhanh và hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i ích sau:

1. Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i vùng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t:

Đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p túi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t [FONT=&quot]ấ[/FONT]m giúp thúc đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y l[FONT=&quot]ư[/FONT]u thông máu quanh m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i.

2. Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m thâm qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng vùng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t:

Túi đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]p m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t giúp làm m[FONT=&quot]ờ[/FONT] đi qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t Đó là nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng ôxy hóa có trong lá trà xanh (polyphenol và epigalocatexin galat) trong túi giúp tăng tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hoàn máu.

3. Giúp thông mũi, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m viêm xoang


Nhà s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t: TANAMERA MALAYSIA
Nhà phân ph[FONT=&quot]ố[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam: CTY TNHH QU[FONT=&quot]Ố[/FONT]C H[FONT=&quot]Ư[/FONT]NG
178A Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Văn Tr[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i, Ph[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng 8, Phú Nhu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, Tp. HCM - Hotline: 01233298866 ; website : sausinh.com
  Trả lời
#2
that is wonderful thing I have ever known.
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách