Tạo Link cho facebook  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tạo Link cho facebook
#1
[Image: GMIT.2011ed.png]
Bước 1 : Bạn Cần Đăng Nhập FaceBook !

Bước 2 : Bạn coppy đoạn này dán lên trình duyệt nhé :

PHP Code:
http://www.facebook.com/connect/uiserver.php?app_id=2915120374&display=touch&method=stream_publish&redirect_uri=http://www.facebook.com&async&action_links=[{"text":"Chữa bệnh quai bi","href":" http://dongduoc.net/"}]&attachment={'media':[{'type':'image','src':'#','href': http://dongduoc.net/ }],'description':'','properties':{'Click+':{'text':Chữa bệnh quai bi,'href':'http://www.facebook.com'}}} 

Thay thế như sau :
"text":"Chữa bệnh quai bi" thay bằng text của bạn
'href': http://dongduoc.net/ thay bằng link của bạn

Bước 3 : Ghi vào dòng status và nhấn nút chia sẻ Smile

  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách