Tướng trán cao nam, nữ có ý nghĩa gì? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Tướng trán cao nam, nữ có ý nghĩa gì?
Options

Tướng trán cao nam, nữ có ý nghĩa gì? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN