các lối tắt bàn phím chung

Đánh giá chủ đề:
 • 0 Vote(s) - Trung bình 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
các lối tắt bàn phím chung
#1
Các lối tắt bàn phím chung

 • CTRL+C (Sao chép)
 • CTRL+X (Cắt)
 • CTRL+V (Dán)
 • CTRL+Z (Hoàn tác)
 • DELETE (Xoá)
 • SHIFT+DELETE (Xoá vĩnh viễn khoản mục đã chọn mà không đặt khoản mục trong Thùng rác)
 • CTRL khi kéo khoản mục (Sao chép khoản mục đã chọn)
 • CTRL+SHIFT khi khéo khoản mục (Tạo lối tắt đến khoản mục đã chọn)
 • Phím F2 (Đổi tên khoản mục đã chọn)
 • CTRL+MŨI TÊN PHẢI (Di chuyển điểm chèn tới đầu từ tiếp theo)
 • CTRL+MŨI TÊN TRÁI (Di chuyển điểm chèn tới đầu từ trước đó)
 • CTRL+MŨI TÊN XUỐNG (Di chuyển điểm chèn tới đầu đoạn tiếp theo)
 • CTRL+MŨI TÊN LÊN (Di chuyển điểm chèn tới đầu đoạn trước đó)
 • CTRL+SHIFT và bất kỳ phím mũi tên nào (Tô sáng khối văn bản)
 • SHIFT với bất kỳ phím mũi tên nào (Chọn nhiều khoản mục trong cửa sổ hoặc trên màn hình, hoặc chọn văn bản trong tài liệu)
 • CTRL+A (Chọn tất cả)
 • Phím F3 (Tìm kiếm tệp hoặc cặp)
 • ALT+ENTER (Xem thuộc tính của khoản mục đã chọn)
 • ALT+F4 (Đóng khoản mục hiện hoạt, hoặc thoát khỏi chương trình hiện hoạt)
 • ALT+ENTER (Hiển thị thuộc tính của khoản mục đã chọn)
 • ALT+PHÍM CÁCH (Mở menu lối tắt cho cửa sổ hiện hoạt)
 • CTRL+F4 (Đóng tài liệu hiện hoạt trong chương trình hỗ trợ bạn mở nhiều tài liệu cùng một lúc)
 • ALT+TAB (Chuyển giữa các khoản mục mở)
 • ALT+ESC (Chuyển qua các khoản mục theo thứ tự mà chúng đã được mở)
 • Phím F6 (Chuyển qua các phần tử màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình máy tính)
 • Phím F4 (Hiển thị danh sách thanh Địa chỉ trong Máy tính của tôi hoặc Windows Explorer)
 • SHIFT+F10 (Hiển thị menu lối tắt của khoản mục đã chọn)
 • ALT+PHÍM CÁCH (Hiển thị menu Hệ thống cho cửa sổ hiện hoạt)
 • CTRL+ESC (Hiển thị menu Bắt đầu)
 • ALT+chữ cái được gạch chân trong tên menu (Hiển thị menu tương ứng)
 • Chữ cái được gạch chân trong tên lệnh trên menu mở (Thực hiện lệnh tương ứng)
 • Phím F10 (Kích hoạt thanh menu trong chương trình hiện hoạt)
 • MŨI TÊN PHẢI (Mở menu tiếp theo ở bên phải, hoặc mở menu con)
 • MŨI TÊN TRÁI (Mở menu tiếp theo ở bên trái, hoặc đóng menu con)
 • Phím F5 (Cập nhật cửa sổ hiện hoạt)
 • PHÍM CÁCH (Xem cặp tiếp theo trong Máy tính của tôi hoặc Windows Explorer)
 • ESC (Huỷ tác vụ hiện thời)
 • SHIFT khi bạn chèn CD-ROM vào ổ CD-ROM (Ngăn không cho phát CD-ROM tự động)
:p
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách