Đố vui trí tuệ  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đố vui trí tuệ
#1
CÂU 1:
Lan làm rớt cái bánh, Lan lượm lên ăn.Hỏi Lan mất gì?


CÂU 2:Có 7 bà già đi trên đường, trên tay mỗi bà cầm 7 chiếc ba toong, mỗi chiếc ba toong có 7 cái lồng, mỗi cái lồng có 7 con vẹt. Hỏi tất cả có bao nhiêu con vẹt?


CÂU 3:Có 2 người đàn ông làm nghề chăn cừu, một hôm anh A đi công chuyện ở dưới chân đồi và gặp được anh B ở dười đó. Anh A nói với anh B : nếu anh cho toi 1000 con cừu thì số cừu của tôi sẽ bằng số cừu của anh. Anh B nghe vậy mới : vậy anh cho tôi 1000 con cừu thì số cừu của tôi sẽ gắp đôi số cừu của anh. Hỏi số cừu của anh A và anh B là bao nhiêu?


CÂU 4: Cái gì người mua không dùng, người dùng không biết, người biết không dùng ?
[SIZE=3][SIZE=5]CUBIN[GS.Band] - Chúa Tể SOÁI !!! Of [SIZE=5][Hoàng Tộc - Soái][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[Image: icon.gif]Click vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.uhm.vn
[Image: coollogocom20101020.png]
Hoàng Tộc Soái tuyển MEM
  Trả lời
#2
trả lời đúng thì dc thưởng j` hok vậy.
CÂU 4: Cái gì người mua không dùng, người dùng không biết, người biết không dùng ? cái quan tài
CÂU 1:Lan làm rớt cái bánh, Lan lượm lên ăn.Hỏi Lan mất gì? Lan mất vệ sinh\
CÂU 3:Có 2 người đàn ông làm nghề chăn cừu, một hôm anh A đi công chuyện ở dưới chân đồi và gặp được anh B ở dười đó. Anh A nói với anh B : nếu anh cho toi 1000 con cừu thì số cừu của tôi sẽ bằng số cừu của anh. Anh B nghe vậy mới : vậy anh cho tôi 1000 con cừu thì số cừu của tôi sẽ gắp đôi số cừu của anh. Hỏi số cừu của anh A và anh B là bao nhiêu? A:5k, B;7K
CÂU 2:Có 7 bà già đi trên đường, trên tay mỗi bà cầm 7 chiếc ba toong, mỗi chiếc ba toong có 7 cái lồng, mỗi cái lồng có 7 con vẹt. Hỏi tất cả có bao nhiêu con vẹt? 7^4
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách