Năng lực chuẩn của người nhật.  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Năng lực chuẩn của người nhật.
#1
Năng lực ngôn ngữ giao tiếp được biểu thị bằng dễ cây, chúng hỗ trợ cho việc giao tiếp bằng ngôn ngữ, cùng trung tâm tiếng nhật SOFL phân tích sơ bộ năng lực ngôn ngữ giao tiếp nhé.

1. Năng lực ngôn ngữ giao tiếp
- Năng lực ngôn ngữ giao tiếp được biểu thị bằng dễ cây, chúng hỗ trợ cho việc giao tiếp bằng ngôn ngữ.
Năng lực ngôn ngữ gồm 3 yếu tố sau:
- Năng lực có tổ chức ngôn ngữ liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, phát âm, chữ viết, chính tả. Đây là năng lực được chú trọng trong giáo dục ngôn ngữ từ trước tới nay. Có thể hiểu năng lực về âm thanh, năng lực về chính tả và năng lực ngữ pháp, năng lực ngữ nghĩa, năng lực về âm thanh, năng lực về chính tả và năng lực đọc chuẩn xác.
- Năng lực ngôn ngữ xã hội liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp với mối quan hệ với người giao tiếp hoặc với tình huông giao tiếp và vẫn đảm bảo các quy tắc khác được tuân theo đầy đủ..
- Năng lực ngữ dụng liên quan đến việc kết hợp từ ngữ và hiểu được vài trò, mục đích của chúng. Có thể là năng lực diễn ngôn và năng lực mang tính chức năng. Năng lực diễn ngôn là năng lực kết nối hoặc kiểm soát diễn ngôn (đàm thoại). Năng lực mang tính chức năng là năng lực có thể sử dụng mọt các phù hợp trên cơ sở hiểu rõ vai trò, mục đích (ví dụ: báo cáo sự việc có thực nào đó, thuyết phục ai đó, …) của việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp.
2. Các hoạt động ngôn ngữ giao tiếp
- Các hoạt động ngôn ngữ giao tiếp lấy nền tảng là năng lực giao tiếp toản rộng như các cành cây với nhiều nhánh cây rất đa dạng.
- Các hoạt động ngôn ngữ được chia thành 3 loại hoạt động, đó là: hoạt động thu nhận (nghe, đọc), hoạt động sản sinh (nói, viết), hoạt động giao tiếp (thực hiện các hoạt động hội thoại,…). Ngoài ra, còn có Hoạt động liên quan đến ngôn bản (ngữ cảnh) có vai trò kết hợp 3 hoạt động này và chính lược kết nối từng hoạt động đó với các năng lực.

Trung tâm tiếng nhật SOFL chúc các bạn học tập tốt.
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách