Ứng dụng hay N73,N77,N95 (S603rd)  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ứng dụng hay N73,N77,N95 (S603rd)
#1
Ứng dụng hay N73,N77,N95 (S603rd)

AACPlayer.SIS 343kb Phan mem nghe nhac aac
download
BounceMp3Player.sis 37,6kb Nghe nhac mp3 nho gon
download
DEditv0.71.sis 79kb Phan mem soan thao cac loai van ban
download
DORAEMON.V.1.12.sis 29,4kb hinh anh doremon di chuyen tren man hinh dien thoai
download
Hop thu thoai AM1.2.sis 43,4kb phan mem tu dong tra loi cuoc goi. tieng viet rat de su dung.
download
InstantSIS.v1.00.sis 38,4kb phan men nen lai file sis da cai vao may.
download
LCGJukebox 2.11v60v2.sis 523kb nghe nhac mp3 co che do hen gio tat khi ngu.
download
LCGJukeBoxicons.zip 116kb bo suu tap bieu tuong cho phan mem nghe nhac LCG JukeBox
download
Mp3.Ringtone.Editorv1.00.sis 79,2kb phan mem cat nhac mp3.
download
OggPlayerMMF.v1.70.sis 200kb Nhe nhac mp3 va ogg
download
photobase.sis 739kb phan mem chup va sua anh.
download
Powermp3v2.41.sis 392kb nghe nhac mp3 passwork la 255.
download
Renamerv12.sis 10,3kb doi ten ung dung chay tren nen python.
download
SkinXplore.sis 62,5kb giao dien cho phan mem quan ly file X-plore.
download
SmartSettings.v1.14.S60v2.OS7.sis 104kb phan mem phim tat cho S60v2.OS7 nhu 7610.6600...
download
SmartSettings.v1.14.S60v2.OS8.sis 104kb phan mem phim tat cho S60v2.OS8 nhu N72.N70...
download
sysman.v1.01.s60.sis 98,8kb quan ly ung dung chuc nang task nhu may tinh.
download
Tra key X-plore.sis 4,8kb phan mem tim passwork dang ky phan mem quay ly file X-plore 1.30.
download
Handy Task Man OS7.sis 120kb phan mem chuc nang taskman (quan ly ung dung) s60v2 OS7 7 N7610 N6600...
download
Handy Task Man OS8.1.sis 131kb phan mem chuc nang taskman (quan ly ung dung) s60v2 OS8 N72 N70...
download
Lang vn Sisboom v4.2.sis 2,87kb cai phan nay de len phan mem sisboom de co tieng viet cho sisboom.
download
Alarm_Manager_v1.40.sis 28,73kb phan mem giup lap lai bao thuc.
download
Sieudich_v1.61.sis 48,67kb phan mem giup viet hoa phan mem. Chay tren nen python
download
Powerlock_s60v2.sis 113kb man hinh cho cho dt, co chuc nang xem dong ho kha to, cai hinh dong, cai mat khau bao ve dt. luu y khi khi quen mat khau ban co the bam mo mat khau lien tuc tren 5 lan tu dong no duoc mo khoa dung hoi hao pin.
download
Galleria s60v2 OS7.sis 156kb phan mem quan ly anh giong nhu N70 danh cho S60v2 OS7.
download
Tin nhan Flash.sis 6,3kb phan mem tao tin nhan sms flash ma may s60 ko co chuc nang nay.
download
Sms time.sis 13,72kb phan mem hen gio gui tin nhan sms.
download
Sieu Dich V2v1.73.sis 53,72kb phan mem ho tro dich phan mem phien ban moi ho tro them 1 so tinh nang.
download
Tools.sis 7,72kb cong cu ho tro viet hoa moi danh cho s60.
download
Zplus.dlf ENG.sis 157kb phan mem bao mat co chuc nang doi ten ung dung, an file nhac, hinh, video, tin nhan, ung dung... rat hay.
download
Ttpod v3.3.1 viet hoa.sis 992kb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac Viet Hoa giao dien v3 sinh dong.
download
TTPod v3.40 S60v2 ENG.sis 995kb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac Tieng Anh giao dieng v4 rat sinh dong.
download
TTPod.rsc 3.40 VIET S60v2 Viet Hoa.zip 10,3kb tieng viet cho ttpod v3.40 tu manhtu, ban hay giai nen va thay the file TTPod.rsc theo duong dan system/apps/TTPod/TTPod.rsc phan mem se hien thi tieng viet.
download
TTPod3.40 VIET S60v2 Skin VIET.zip 491kb 8 skin tieng viet cho ttpod v3.40, ban hay giai nen dua cac file theo duong dan TTPod/skin/v4
download


st

Tiệm DTDD Cua Bia_141 Lê Duẩn_Pleiku_Gia Lai
Chuyên cung cấp bao da_pin_sạc dự pòng_ốp lưng sỉ và lẻ.
Sữa chữa phần cứng_Phần mềm IP_ANDROI_NOKIA.......
0983.225.637_0912.225.677_0905.205.637

  Trả lời
#2
Rok TV os8.1.sis 902kb phan mem xem tivi online qua GPRS.
download

List Rok TV os8.1.sis 46,24kb Danh sach kenh cua Rok TV.
download

Aims migital technovations smart recorder v2.00 s60v2 symbianos7 c****ed-illusion copy1 .sis 87,36kb phan mem ghi am cuoc goi.
download

Killer mobile spy call v1.20 s60 symbianos6 c****ed-binpda.sis 41kb phan mem ghi am cuoc goi.
download

Symbianware fileman v1.03 s60 symbianos c****ed-binpda.sis 54kb phan mem quan ly tai lieu co chuc nang tao phim tat go to.
download

Ximplify SeleQ v1.65 full SymbianOS6 18plus2.sis 85kb phan mem quan ly tai lieu co chuc nang chup anh man hinh va tao logo mang.
download

Smartphoneware best answering machine v2.05 s60 symbianos c****ed-sympda.sis 141kb phan mem tu dong tra loi cuoc goi va ghi am lai cuoc dam thoai, giong hop thu thoai.
download

Full screen call v1.0 symbianos.6.0.sis 260kb phan mem hien thi thong tin ve nguoi goi va hinh anh day man hinh.
download

Wib software phone number rectifier v2.23-6 s60 symbianos c****ed bwopda.sis 77,13 kb phan mem chan cuoc goi.
download

Eltima software smart call manager v5.23.15 s60v2 symbianos7 c****ed-sympda.sis 674kb phan mem quan ly cuoc goi cuc pro.
download

Mobisophy11 phonepilot v1.50 s60 VH password: 72fuiy37zh4awmpc .sis 152kb phan mem quan ly cuoc goi VIE HOA, neu phan men yeu cau mat khau thi ban nhap: 72fuiy37zh4awmpc .
download

Advanced Call Manager V2.00.sis 90kb quan ly cuoc goi voi nhieu chuc nang.
download

Aglaya Call Magicv2.1.sis 14,8kb phan mem chong nha may tu dong bat may va gac may. passwork 11111
download

ALON Software MP3 Dictaphone v4.00 S60.sis 508kb phan mem nghe nhac mp3 co chuc nang ghi am dinh dang mp3.
download

DSS Screensaver 3D.sis 829kb man hinh cho S60v2 hinh anh 3D rat dep phien ban nay minh nen du lieu 6 screen saver trong 1.
download

Image Plus2.13VN.sis 178kb phan mem chinh sua hinh anh tieng viet.
download

Msv drive.sis 178kb luu tin nhan vao the nho. click vao bieu tuong cua no va cho khoang 10 giay no xe tu dong thiet lap.
download

Resco Viewerv4.30.sis 180kb phan mem xem anh hay nhat cho may S60v2 co nhieu che do xem anh truot kem nhac, resize anh, cat anh, zoom... passwork 11111.
download

Sms Forwarder S60.SIS 35,8kb phan mem tu dong gui chuyen tiep tin nhan den 1 so dien thoai khac ma minh cai dat khong de lai dau vet da gui.
download

Operator Logo Manager v11.0.sis 27,1kb tao logo mang.
download

Photo SMS v1.3 full c****ed.sis 36,4kb tao hinh anh tin nhan sms.
download

Cache remover v1.00 VI.sis 11.2kb phan mem giup xoa bo nho cache nhanh hon, chi can click vao icon ung dung de xoa.
download

Easy lyric viet hoa.sis 140kb phan mem tao va sua loi nhac chay tren nen python.
download

Flash lite v2.1 os8.1.sis 963kb phan mem chay flash file swf.
download

Photoring 3D N70.sis 171kb phan mem xem anh cho N70 N72 hinh anh xoay 3D load hinh nhanh hon gallery tren may va khong tao ra cac file rac gallery.
download

SmartMovie v4.01 Viet hoa.Sis 457kb ban nay da loai bo duoc reload chi 1 icon.
download

Ke***n smartmovie v4.0.zip 4.7kb ke***n tra ma dang ky cho smartmovie v4.x
download

Ucweb6 v6.3 ENG.sis 463kb phan mem luot web co toc do load hinh anh rat nhanh da fix.
download

Winamp v1.15 ENG.sis 480kb phan mem nghe nhac cuc dinh giao dien winamp choi duoc rat nhieu dinh dang nhac, doi skin, hen gio bao thuc, ban fix.
download

Powermp3 by tekiel ENG.sis 279kb phan mem nghe nhac giao dien kha dep.
download

Switcher OS7 ENG.sis 9kb phan mem chuyen doi cac ung dung dang chay dung cho OS7.
download

6600 opera mini mod v2.0.6.jar 257kb phan mem luot web danh cho OS7. toc do load cuc nhanh nhung hay bi loi.
download

N70 opera mini mod v2.0.6.jar 257kb phan mem luot web danh cho OS8. toc do load cuc nhanh nhung hay bi loi.
download

Ucweb v6.3 universal.jar 237kb phan mem luot web toc do hoi cham.
download

Ez sms.sis 125kb phan mem gia lap tin nhan sms giong nhu that dung cho s60v2 0S7.
download

SISBOOM v4.2.sis 56,48kb phan mem dong goi va giai nen file sis chay tren nen python.
download

TTedit v0.20.sis 26,8kb phan mem sua skin cho ttpod cai nay cung co the dung de sua theme chay tren nen python.
download

UCWEB6 6.31 VN FIX.sis 800kb phan mem luot web/wap tieng viet da fix lai.
download

SmartGet v3.55.sis 41,99kb phan mem ho tro download tat ca cac file chay tren nen python.
download

BitSib Profile Switcher v1.02 S60 SymbianOS7 C****ed.sis 28,39kb phan mem hen thoi gian chuyen doi cau hinh tu dong.
download

MakeSIS v1.0.0.sis 164kb phan mem nen file sis giao dien DVD ko can den python.
download

Sms Chat v1.0 S60.sis 101kb may ban va may nguoi ay phai deu cai smschat, khi nhan tin va mo tin nhan cung phai dung smschat, ko dung duoc dung chuc nang nhan tin cua may, se hien thi duoc emoticons.
download

MobilHEX v1.01.sis 42,27kb ho tro dich phan mem phien ban moi luoc bo 1 so ma hex ko can thiet dich cac duoi *.rsc *.pyc. Moi string cho phep den 225 ky tu.
download

Nhuc dau.sis 10,27kb chuc nang cua phan mem la sua cac duoi app, rsc, exe, dll, lang, data, dat, bin. Luu y chi ho tro chuoi la ngon ngu english trong dang sach cac tep: app, rsc, exe, dll, lang, data, dat, bin
download

Jbak TaskMan v0.99 R7 anhtamhcm.sis 84,84kb chuc nang taskman tieng viet.
download

Light control.sis 26,36kb phan mem nhap nhay den ban phim, chi dung cho s60V2OS7.
download

Tiệm DTDD Cua Bia_141 Lê Duẩn_Pleiku_Gia Lai
Chuyên cung cấp bao da_pin_sạc dự pòng_ốp lưng sỉ và lẻ.
Sữa chữa phần cứng_Phần mềm IP_ANDROI_NOKIA.......
0983.225.637_0912.225.677_0905.205.637

  Trả lời
#3
thanks for share Big Grin
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách